TỪ ĐIỂN - NGÔN NGỮ

Products/m27.jpg

EV-Shuttle (EVTRAN 3.0)

 
 • Giá sản phẩm: 730.870 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 626.460 VNĐ

EV-Shuttle (EVTRAN 3.0)

EV-Shuttle (EVTRAN 3.0)
Products/m26.jpg

English Study Pro

 
 • Giá sản phẩm: 125.292 VNĐ
 • Giá được giảm: -20.882 VNĐ
 • Thanh toán: 104.410 VNĐ

English Study Pro

English Study Pro
Products/m25.jpg

Từ điển LacViet 2009

 
 • Giá sản phẩm: 125.292 VNĐ
 • Giá được giảm: -41.764 VNĐ
 • Thanh toán: 83.528 VNĐ

Từ điển LacViet 2009

Từ điển LacViet 2009
Products/m24.jpg

mtdEVA2002

 
 • Giá sản phẩm: 354.994 VNĐ
 • Giá được giảm: -41.764 VNĐ
 • Thanh toán: 313.230 VNĐ

mtdEVA2002

mtdEVA2002
Products/m23.jpg

LacViet mtdCVH2005

 
 • Giá sản phẩm: 626.460 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 501.168 VNĐ

LacViet mtdCVH2005

LacViet mtdCVH2005
Products/m22.jpg

Babylon 7 private customer- perpetual license [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 3.529.058 VNĐ
 • Giá được giảm: -229.702 VNĐ
 • Thanh toán: 3.299.356 VNĐ

Babylon 7 private customer- perpetual license [CLONE] [CLONE]

Babylon 7 private customer- perpetual license [CLONE] [CLONE]
Products/m22.jpg

Babylon 7 private customer- perpetual license [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 334.112 VNĐ
 • Giá được giảm: -62.646 VNĐ
 • Thanh toán: 271.466 VNĐ

Babylon 7 private customer- perpetual license [CLONE]

Babylon 7 private customer- perpetual license [CLONE]
Products/m22.jpg

Babylon 7 private customer- perpetual license

 
 • Giá sản phẩm: 2.756.424 VNĐ
 • Giá được giảm: -62.646 VNĐ
 • Thanh toán: 2.693.778 VNĐ

Babylon 7 private customer- perpetual license

Babylon 7 private customer- perpetual license
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank