MICROSOFT

new.gif Products/m12.jpg

Office Home and Business 2010

 
 • Giá sản phẩm: 4.134.636 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 3.925.816 VNĐ

Office Home and Business 2010

Office Home and Business 2010
new.gif Products/m12.jpg

Office Home and Student 2010

 
 • Giá sản phẩm: 2.484.958 VNĐ
 • Giá được giảm: -438.522 VNĐ
 • Thanh toán: 2.046.436 VNĐ

Office Home and Student 2010

Office Home and Student 2010
new.gif Products/m14.jpg

Office Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD

 
 • Giá sản phẩm: 12.487.436 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 12.069.796 VNĐ

Office Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD

Office Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD
new.gif Products/m15.jpg

Office Professional Plus 2010 English OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 11.485.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -480.286 VNĐ
 • Thanh toán: 11.004.814 VNĐ

Office Professional Plus 2010 English OLP NL

Office Professional Plus 2010 English OLP NL
new.gif Products/m15.jpg

Office Professional Plus 2010 SNGL OLP NL (dành cho tiệm Internet)

 
 • Giá sản phẩm: 522.050 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 417.640 VNĐ

Office Professional Plus 2010 SNGL OLP NL (dành cho tiệm Internet)

Office Professional Plus 2010 SNGL OLP NL (dành cho tiệm Internet)
new.gif Products/m15.jpg

Office Standard 2010 English OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 8.979.260 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 8.561.620 VNĐ

Office Standard 2010 English OLP NL

Office Standard 2010 English OLP NL
new.gif Products/m17.jpg

Prjct 2010 SNGL OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 13.155.660 VNĐ
 • Giá được giảm: -793.516 VNĐ
 • Thanh toán: 12.362.144 VNĐ

Prjct 2010 SNGL OLP NL

Prjct 2010 SNGL OLP NL
new.gif Products/m17.jpg

PrjctSvr 2010 SNGL OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 115.895.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 113.598.080 VNĐ

PrjctSvr 2010 SNGL OLP NL

PrjctSvr 2010 SNGL OLP NL
Products/m18.jpg

VSTstPro 2010 SNGL OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 12.946.840 VNĐ
 • Giá được giảm: -626.460 VNĐ
 • Thanh toán: 12.320.380 VNĐ

VSTstPro 2010 SNGL OLP NL

VSTstPro 2010 SNGL OLP NL
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank