Gfi

new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14

 
 • Giá sản phẩm: 12.508.318 VNĐ
 • Giá được giảm: -772.634 VNĐ
 • Thanh toán: 11.735.684 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 24.223.120 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 23.805.480 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE]
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 38.318.470 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 37.796.420 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE]
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 53.875.560 VNĐ
 • Giá được giảm: -668.224 VNĐ
 • Thanh toán: 53.207.336 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE]
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 45.898.636 VNĐ
 • Giá được giảm: -375.876 VNĐ
 • Thanh toán: 45.522.760 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 89.688.190 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 88.644.090 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 108.377.580 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.670.560 VNĐ
 • Thanh toán: 106.707.020 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]
new.gif Products/m28.jpg

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 151.394.500 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.148.510 VNĐ
 • Thanh toán: 150.245.990 VNĐ

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP for 10 users V.14 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank