FOXIT SOFTWARE

Products/m42.jpg

Foxit Reader Pro Pack

 
 • Giá sản phẩm: 939.690 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 814.398 VNĐ

Foxit Reader Pro Pack

Foxit Reader Pro Pack
new.gif Products/m39.jpg

Foxit Form Designer

 
 • Giá sản phẩm: 1.837.616 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.628.796 VNĐ

Foxit Form Designer

Foxit Form Designer
Products/m40.jpg

Foxit PDF Creator

 
 • Giá sản phẩm: 793.516 VNĐ
 • Giá được giảm: -167.056 VNĐ
 • Thanh toán: 626.460 VNĐ

Foxit PDF Creator

Foxit PDF Creator
Products/m41.jpg

Foxit PDF Editor

 
 • Giá sản phẩm: 2.297.020 VNĐ
 • Giá được giảm: -250.584 VNĐ
 • Thanh toán: 2.046.436 VNĐ

Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor
new.gif Products/m39.jpg

Foxit Reader for Windows Mobile Pocket PC

 
 • Giá sản phẩm: 522.050 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 417.640 VNĐ

Foxit Reader for Windows Mobile Pocket PC

Foxit Reader for Windows Mobile Pocket PC
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank