FINEPRINT SOFTWARE

new.gif Products/m34.jpg

FinePrint (Desktop version)

 
  • Giá sản phẩm: 1.566.150 VNĐ
  • Giá được giảm: -146.174 VNĐ
  • Thanh toán: 1.419.976 VNĐ

FinePrint (Desktop version)

FinePrint (Desktop version)
Products/m34.jpg

pdfFactory (Workstation version)

 
  • Giá sản phẩm: 1.607.914 VNĐ
  • Giá được giảm: -167.056 VNĐ
  • Thanh toán: 1.440.858 VNĐ

pdfFactory (Workstation version)

pdfFactory (Workstation version)
new.gif Products/m34.jpg

pdfFactory Pro (Workstation version)

 
  • Giá sản phẩm: 2.819.070 VNĐ
  • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
  • Thanh toán: 2.401.430 VNĐ

pdfFactory Pro (Workstation version)

pdfFactory Pro (Workstation version)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank