ƯNG DỤNG VĂN PHÒNG

Products/m42.jpg

Foxit Reader Pro Pack

 
 • Giá sản phẩm: 939.690 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 814.398 VNĐ

Foxit Reader Pro Pack

Foxit Reader Pro Pack
new.gif Products/m39.jpg

Foxit Form Designer

 
 • Giá sản phẩm: 1.837.616 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.628.796 VNĐ

Foxit Form Designer

Foxit Form Designer
Products/m40.jpg

Foxit PDF Creator

 
 • Giá sản phẩm: 793.516 VNĐ
 • Giá được giảm: -167.056 VNĐ
 • Thanh toán: 626.460 VNĐ

Foxit PDF Creator

Foxit PDF Creator
Products/m41.jpg

Foxit PDF Editor

 
 • Giá sản phẩm: 2.297.020 VNĐ
 • Giá được giảm: -250.584 VNĐ
 • Thanh toán: 2.046.436 VNĐ

Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor
new.gif Products/m39.jpg

Foxit Reader for Windows Mobile Pocket PC

 
 • Giá sản phẩm: 522.050 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 417.640 VNĐ

Foxit Reader for Windows Mobile Pocket PC

Foxit Reader for Windows Mobile Pocket PC
new.gif Products/m37.jpg

PDF Suite Home Edition

 
 • Giá sản phẩm: 1.023.218 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 918.808 VNĐ

PDF Suite Home Edition

PDF Suite Home Edition
new.gif Products/m38.jpg

PDF Suite Pro

 
 • Giá sản phẩm: 1.566.150 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.357.330 VNĐ

PDF Suite Pro

PDF Suite Pro
new.gif Products/m36.jpg

Solid Converter PDF v3 - Professional [CLONE]

 
 • Giá sản phẩm: 1.983.790 VNĐ
 • Giá được giảm: -229.702 VNĐ
 • Thanh toán: 1.754.088 VNĐ

Solid Converter PDF v3 - Professional [CLONE]

Solid Converter PDF v3 - Professional [CLONE]
new.gif Products/m35.jpg

Internet Download Manager

 
 • Giá sản phẩm: 584.696 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 459.404 VNĐ

Internet Download Manager

Internet Download Manager
new.gif Products/m34.jpg

FinePrint (Desktop version)

 
 • Giá sản phẩm: 1.566.150 VNĐ
 • Giá được giảm: -146.174 VNĐ
 • Thanh toán: 1.419.976 VNĐ

FinePrint (Desktop version)

FinePrint (Desktop version)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank