WIN FTP SERVER

Products/m150.jpg

FTPRush

 
 • Giá sản phẩm: 1.044.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 835.280 VNĐ

FTPRush

FTPRush
Products/m151.jpg

Wing FTP Server Corporate Edition

 
 • Giá sản phẩm: 28.190.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.714.660 VNĐ
 • Thanh toán: 25.476.040 VNĐ

Wing FTP Server Corporate Edition

Wing FTP Server Corporate Edition
Products/m151.jpg

Wing FTP Server Secure Edition

 
 • Giá sản phẩm: 14.617.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.670.560 VNĐ
 • Thanh toán: 12.946.840 VNĐ

Wing FTP Server Secure Edition

Wing FTP Server Secure Edition
Products/m151.jpg

Wing FTP Server Standard Edition

 
 • Giá sản phẩm: 6.473.420 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 5.638.140 VNĐ

Wing FTP Server Standard Edition

Wing FTP Server Standard Edition
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank