MICROSOFT

new.gif Products/m127.jpg

Exchange Svr 2007 x64 English DVD 5 Clt

 
 • Giá sản phẩm: 31.281.236 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.837.616 VNĐ
 • Thanh toán: 29.443.620 VNĐ

Exchange Svr 2007 x64 English DVD 5 Clt

Exchange Svr 2007 x64 English DVD 5 Clt
new.gif Products/m127.jpg

Exchange Svr Ent 2007 x64 English DVD 25 Clt

 
 • Giá sản phẩm: 166.847.180 VNĐ
 • Giá được giảm: -6.891.060 VNĐ
 • Thanh toán: 159.956.120 VNĐ

Exchange Svr Ent 2007 x64 English DVD 25 Clt

Exchange Svr Ent 2007 x64 English DVD 25 Clt
Products/m128.jpg

Exchange Svr Ent 2010 SNGL OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 87.704.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -5.533.730 VNĐ
 • Thanh toán: 82.170.670 VNĐ

Exchange Svr Ent 2010 SNGL OLP NL

Exchange Svr Ent 2010 SNGL OLP NL
Products/m128.jpg

Exchange Svr Std 2010 SNGL OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 16.663.836 VNĐ
 • Giá được giảm: -480.286 VNĐ
 • Thanh toán: 16.183.550 VNĐ

Exchange Svr Std 2010 SNGL OLP NL

Exchange Svr Std 2010 SNGL OLP NL
new.gif Products/m129.jpg

FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc

 
 • Giá sản phẩm: 129.468.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -4.489.630 VNĐ
 • Thanh toán: 124.978.770 VNĐ

FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc

FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc
Products/m129.jpg

FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc

 
 • Giá sản phẩm: 35.499.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.461.740 VNĐ
 • Thanh toán: 34.037.660 VNĐ

FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc

FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc
Products/m130.jpg

ISA Server Std Ed 2006 English CD 1 Processor License

 
 • Giá sản phẩm: 36.021.450 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.983.790 VNĐ
 • Thanh toán: 34.037.660 VNĐ

ISA Server Std Ed 2006 English CD 1 Processor License

ISA Server Std Ed 2006 English CD 1 Processor License
Products/m131.jpg

Office Live Communications Server 2005 Std CD 5 Clt

 
 • Giá sản phẩm: 123.203.800 VNĐ
 • Giá được giảm: -9.501.310 VNĐ
 • Thanh toán: 113.702.490 VNĐ

Office Live Communications Server 2005 Std CD 5 Clt

Office Live Communications Server 2005 Std CD 5 Clt
Products/m132.jpg

Office Mac Home Business 1 PK 2011 English 1 License DVD 1PK

 
 • Giá sản phẩm: 4.949.034 VNĐ
 • Giá được giảm: -396.758 VNĐ
 • Thanh toán: 4.552.276 VNĐ

Office Mac Home Business 1 PK 2011 English 1 License DVD 1PK

Office Mac Home Business 1 PK 2011 English 1 License DVD 1PK
Products/m133.jpg

Office Mac Home Business 1 PK 2011 English 1 License DVD 1PK

 
 • Giá sản phẩm: 116.939.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.670.560 VNĐ
 • Thanh toán: 115.268.640 VNĐ

Office Mac Home Business 1 PK 2011 English 1 License DVD 1PK

SharePoint Portal Svr 2003 English CD 5 Clt
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank