MDEAMON

new.gif Products/m137.jpg

Email Spam Firewall for Exchange and SMTP Servers

 
 • Giá sản phẩm: 6.682.240 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 6.160.190 VNĐ

Email Spam Firewall for Exchange and SMTP Servers

Email Spam Firewall for Exchange and SMTP Servers
Products/m137.jpg

Email Spam Firewall for Exchange and SMTP Servers

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

Email Spam Firewall for Exchange and SMTP Servers

Email Spam Firewall for Exchange and SMTP Servers
new.gif Products/m138.jpg

MDaemon Email Server for Windows, 25 users

 
 • Giá sản phẩm: 8.770.440 VNĐ
 • Giá được giảm: -730.870 VNĐ
 • Thanh toán: 8.039.570 VNĐ

MDaemon Email Server for Windows, 25 users

MDaemon Email Server for Windows, 25 users
Products/m138.jpg

MDaemon Email Server for Windows, 50 users - Bản quyền phần mềm MDaemon Email Server for Windows

 
 • Giá sản phẩm: 12.738.020 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 11.902.740 VNĐ

MDaemon Email Server for Windows, 50 users - Bản quyền phần mềm MDaemon Email Server for Windows

MDaemon Email Server for Windows, 50 users - Bản quyền phần mềm MDaemon Email Server for Windows
Products/m138.jpg

MDaemon Email Server for Windows, 6 users

 
 • Giá sản phẩm: 3.236.710 VNĐ
 • Giá được giảm: -626.460 VNĐ
 • Thanh toán: 2.610.250 VNĐ

MDaemon Email Server for Windows, 6 users

MDaemon Email Server for Windows, 6 users
new.gif Products/m138.jpg

MDaemon Pro 100 User

 
 • Giá sản phẩm: 24.014.300 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.132.300 VNĐ
 • Thanh toán: 20.882.000 VNĐ

MDaemon Pro 100 User

MDaemon Pro 100 User
new.gif Products/m138.jpg

MDaemon Pro 1000 User

 
 • Giá sản phẩm: 49.072.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.132.300 VNĐ
 • Thanh toán: 45.940.400 VNĐ

MDaemon Pro 1000 User

MDaemon Pro 1000 User
Products/m138.jpg

MDaemon Pro 12 User - Bản quyền phần mềm Mdaemon

 
 • Giá sản phẩm: 12.111.560 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.670.560 VNĐ
 • Thanh toán: 10.441.000 VNĐ

MDaemon Pro 12 User - Bản quyền phần mềm Mdaemon

MDaemon Pro 12 User - Bản quyền phần mềm Mdaemon
Products/m138.jpg

MDaemon Pro 25 User

 
 • Giá sản phẩm: 13.364.480 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 12.946.840 VNĐ

MDaemon Pro 25 User

MDaemon Pro 25 User
new.gif Products/m138.jpg

MDaemon Pro 250 User

 
 • Giá sản phẩm: 27.146.600 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.461.740 VNĐ
 • Thanh toán: 25.684.860 VNĐ

MDaemon Pro 250 User

MDaemon Pro 250 User
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank