KERIO WINROUTE

new.gif Products/m136.jpg

Kerio MailServer - 20 users - Bản quyền phần mềm Kerio

 
 • Giá sản phẩm: 16.705.600 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 15.452.680 VNĐ

Kerio MailServer - 20 users - Bản quyền phần mềm Kerio

Kerio MailServer - 20 users - Bản quyền phần mềm Kerio
Products/m136.jpg

Kerio Control for 10 user

 
 • Giá sản phẩm: 8.060.452 VNĐ
 • Giá được giảm: -375.876 VNĐ
 • Thanh toán: 7.684.576 VNĐ

Kerio Control for 10 user

Kerio Control for 10 user
new.gif Products/m136.jpg

Kerio Connect for 20 user

 
 • Giá sản phẩm: 19.002.620 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 18.167.340 VNĐ

Kerio Connect for 20 user

Kerio Connect for 20 user
new.gif Products/m136.jpg

Kerio WinRoute Firewall --10 users

 
 • Giá sản phẩm: 9.396.900 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 8.143.980 VNĐ

Kerio WinRoute Firewall --10 users

Kerio WinRoute Firewall --10 users
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank