GFI

Products/m141.jpg

GFI EndPointSecurity 3 for 25 users

 
 • Giá sản phẩm: 16.705.600 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.148.510 VNĐ
 • Thanh toán: 15.557.090 VNĐ

GFI EndPointSecurity 3 for 25 users

GFI EndPointSecurity 3 for 25 users
Products/m141.jpg

GFI EventsManager, 1-9 Nodes - Bản quyền phần mềm GFI EventsManager

 
 • Giá sản phẩm: 4.802.860 VNĐ
 • Giá được giảm: -313.230 VNĐ
 • Thanh toán: 4.489.630 VNĐ

GFI EventsManager, 1-9 Nodes - Bản quyền phần mềm GFI EventsManager

GFI EventsManager, 1-9 Nodes - Bản quyền phần mềm GFI EventsManager
Products/m141.jpg

GFI EventsManager, 10-24 Nodes

 
 • Giá sản phẩm: 3.716.996 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 3.299.356 VNĐ

GFI EventsManager, 10-24 Nodes

GFI EventsManager, 10-24 Nodes
Products/m141.jpg

GFI EventsManager, 100-249 Nodes

 
 • Giá sản phẩm: 2.505.840 VNĐ
 • Giá được giảm: -250.584 VNĐ
 • Thanh toán: 2.255.256 VNĐ

GFI EventsManager, 100-249 Nodes

GFI EventsManager, 100-249 Nodes
Products/m141.jpg

GFI EventsManager, 25-49 Nodes

 
 • Giá sản phẩm: 3.090.536 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 2.672.896 VNĐ

GFI EventsManager, 25-49 Nodes

GFI EventsManager, 25-49 Nodes
Products/m141.jpg

GFI EventsManager, 50-99 Nodes

 
 • Giá sản phẩm: 2.505.840 VNĐ
 • Giá được giảm: -146.174 VNĐ
 • Thanh toán: 2.359.666 VNĐ

GFI EventsManager, 50-99 Nodes

GFI EventsManager, 50-99 Nodes
Products/m141.jpg

GFI LANguard Network Security Scanner V.8 (up to 128 IPs)

 
 • Giá sản phẩm: 17.123.240 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.566.150 VNĐ
 • Thanh toán: 15.557.090 VNĐ

GFI LANguard Network Security Scanner V.8 (up to 128 IPs)

GFI LANguard Network Security Scanner V.8 (up to 128 IPs)
Products/m141.jpg

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (1000 Mailboxes) V.14

 
 • Giá sản phẩm: 127.380.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.505.840 VNĐ
 • Thanh toán: 124.874.360 VNĐ

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (1000 Mailboxes) V.14

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (1000 Mailboxes) V.14
Products/m141.jpg

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (500 Mailboxes) V.14

 
 • Giá sản phẩm: 73.504.640 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 72.669.360 VNĐ

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (500 Mailboxes) V.14

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (500 Mailboxes) V.14
Products/m141.jpg

GFI MailSecurity for Exchange/SMTP v.10 250-Mailboxes - Bản quyền phần mềm GFI Mailsecurity

 
 • Giá sản phẩm: 49.072.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 47.819.780 VNĐ

GFI MailSecurity for Exchange/SMTP v.10 250-Mailboxes - Bản quyền phần mềm GFI Mailsecurity

GFI MailSecurity for Exchange/SMTP v.10 250-Mailboxes - Bản quyền phần mềm GFI Mailsecurity
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank