WCAD

new.gif Products/m121.jpg

ZWCAD 2010 Standard (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2010 Standard

 
  • Giá sản phẩm: 8.143.980 VNĐ
  • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
  • Thanh toán: 7.099.880 VNĐ

ZWCAD 2010 Standard (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2010 Standard

ZWCAD 2010 Standard (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2010 Standard
new.gif Products/m121.jpg

ZWCAD 2010 Professional (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2009 Professional

 
  • Giá sản phẩm: 9.396.900 VNĐ
  • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
  • Thanh toán: 8.874.850 VNĐ

ZWCAD 2010 Professional (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2009 Professional

ZWCAD 2010 Professional (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2009 Professional
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank