SOLIDWORKS

new.gif Products/m120.jpg

SolidWorks 2010 (3D MCAD Software)

 
 • Giá sản phẩm: 167.056.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -10.858.640 VNĐ
 • Thanh toán: 156.197.360 VNĐ

SolidWorks 2010 (3D MCAD Software)

SolidWorks 2010 (3D MCAD Software)
Products/m120.jpg

SolidWorks 2011 (3D MCAD Software) - Bản quyền phần mềm solidworks

 
 • Giá sản phẩm: 167.056.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -10.858.640 VNĐ
 • Thanh toán: 156.197.360 VNĐ

SolidWorks 2011 (3D MCAD Software) - Bản quyền phần mềm solidworks

SolidWorks 2011 (3D MCAD Software) - Bản quyền phần mềm solidworks
Products/m120.jpg

SolidWorks Premium 2009 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Premium 2009

 
 • Giá sản phẩm: 281.907.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -13.573.300 VNĐ
 • Thanh toán: 268.333.700 VNĐ

SolidWorks Premium 2009 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Premium 2009

SolidWorks Premium 2009 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Premium 2009
new.gif Products/m120.jpg

SolidWorks Premium 2010

 
 • Giá sản phẩm: 281.907.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -13.573.300 VNĐ
 • Thanh toán: 268.333.700 VNĐ

SolidWorks Premium 2010

SolidWorks Premium 2010
new.gif Products/m120.jpg

SolidWorks Professional 2009- Bản quyền phần mềm SolidWorks Professional 2009

 
 • Giá sản phẩm: 212.996.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -21.508.460 VNĐ
 • Thanh toán: 191.487.940 VNĐ

SolidWorks Professional 2009- Bản quyền phần mềm SolidWorks Professional 2009

SolidWorks Professional 2009- Bản quyền phần mềm SolidWorks Professional 2009
new.gif Products/m120.jpg

SolidWorks Professional 2010 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Professional 2010

 
 • Giá sản phẩm: 213.205.220 VNĐ
 • Giá được giảm: -21.717.280 VNĐ
 • Thanh toán: 191.487.940 VNĐ

SolidWorks Professional 2010 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Professional 2010

SolidWorks Professional 2010 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Professional 2010
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank