GRAPHISOFT

Products/m113.jpg

ArchiCAD 11 full version, Stand-alone Single-User license

 
  • Giá sản phẩm: 77.263.400 VNĐ
  • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
  • Thanh toán: 74.966.380 VNĐ

ArchiCAD 11 full version, Stand-alone Single-User license

ArchiCAD 11 full version, Stand-alone Single-User license
new.gif Products/m113.jpg

ArchiCAD 11 full version, 5-user Network licenses

 
  • Giá sản phẩm: 315.318.200 VNĐ
  • Giá được giảm: -15.661.500 VNĐ
  • Thanh toán: 299.656.700 VNĐ

ArchiCAD 11 full version, 5-user Network licenses

ArchiCAD 11 full version, 5-user Network licenses
new.gif Products/m113.jpg

ArchiCAD 11 full version, 3-user Network licenses

 
  • Giá sản phẩm: 212.996.400 VNĐ
  • Giá được giảm: -10.858.640 VNĐ
  • Thanh toán: 202.137.760 VNĐ

ArchiCAD 11 full version, 3-user Network licenses

ArchiCAD 11 full version, 3-user Network licenses
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank