AUTODESK

Products/m76.jpg

AutoCAD Architecture 2011

 
 • Giá sản phẩm: 106.498.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.401.430 VNĐ
 • Thanh toán: 104.096.770 VNĐ

AutoCAD Architecture 2011

AutoCAD Architecture 2011
Products/m77.jpg

AutoCAD Civil 3D 2011

 
 • Giá sản phẩm: 167.056.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -10.754.230 VNĐ
 • Thanh toán: 156.301.770 VNĐ

AutoCAD Civil 3D 2011

AutoCAD Civil 3D 2011
Products/m77.jpg

AutoCAD Electrical 201

 
 • Giá sản phẩm: 111.718.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.357.330 VNĐ
 • Thanh toán: 110.361.370 VNĐ

AutoCAD Electrical 201

AutoCAD Electrical 2011
Products/m78.jpg

AutoCAD Land Desktop 2011

 
 • Giá sản phẩm: 5.420 VNĐ
 • Giá được giảm: -035 VNĐ
 • Thanh toán: 5.385 VNĐ

AutoCAD Land Desktop 2011

AutoCAD Land Desktop 2011
Products/m79.jpg

AutoCAD LT 2012 Commercial New SLM

 
 • Giá sản phẩm: 32.158.280 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 30.070.080 VNĐ

AutoCAD LT 2012 Commercial New SLM

AutoCAD LT 2012 Commercial New SLM
Products/m80.jpg

AutoCAD Map 3D 2011

 
 • Giá sản phẩm: 111.718.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 109.630.500 VNĐ

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCAD Map 3D 2011
Products/m81.jpg

AutoCAD Mechanical 2011

 
 • Giá sản phẩm: 59.513.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 57.425.500 VNĐ

AutoCAD Mechanical 2011

AutoCAD Mechanical 2011
Products/m82.jpg

AutoCAD MEP 2011

 
 • Giá sản phẩm: 104.410.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 103.887.950 VNĐ

AutoCAD MEP 2011

AutoCAD MEP 2011
Products/m83.jpg

AutoCAD Raster Design 2011

 
 • Giá sản phẩm: 44.896.300 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 42.599.280 VNĐ

AutoCAD Raster Design 2011

AutoCAD Raster Design 2011
Products/m84.jpg

AutoCAD Revit Architecture Suite 2011 (Network License)

 
 • Giá sản phẩm: 119.445.040 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.461.740 VNĐ
 • Thanh toán: 117.983.300 VNĐ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2011 (Network License)

AutoCAD Revit Architecture Suite 2011 (Network License)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank