ACD SYSTEM

Products/m102.jpg

ACDSee 14 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)

 
 • Giá sản phẩm: 1.774.970 VNĐ
 • Giá được giảm: -146.174 VNĐ
 • Thanh toán: 1.628.796 VNĐ

ACDSee 14 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)

ACDSee 14 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)
Products/m103.jpg

Canvas X with GIS + Win/MAC

 
 • Giá sản phẩm: 13.990.940 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 13.468.890 VNĐ

Canvas X with GIS + Win/MAC

Canvas X with GIS + Win/MAC
new.gif Products/m104.jpg

ACDSee Photo Editor 2008

 
 • Giá sản phẩm: 1.419.976 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.211.156 VNĐ

ACDSee Photo Editor 2008

ACDSee Photo Editor 2008
Products/m105.jpg

ACDSee Photo Editor 2008 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)

 
 • Giá sản phẩm: 1.190.274 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 981.454 VNĐ

ACDSee Photo Editor 2008 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)

ACDSee Photo Editor 2008 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)
Products/m104.jpg

ACDSee Photo Editor 2008 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)

 
 • Giá sản phẩm: 1.148.510 VNĐ
 • Giá được giảm: -167.056 VNĐ
 • Thanh toán: 981.454 VNĐ

ACDSee Photo Editor 2008 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)

ACDSee Photo Editor 2008 (Phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh)
Products/m107.jpg

ACDSee Pro 5

 
 • Giá sản phẩm: 5.324.910 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 4.907.270 VNĐ

ACDSee Pro 5

ACDSee Pro 5
new.gif Products/m108.jpg

Canvas 11

 
 • Giá sản phẩm: 8.979.260 VNĐ
 • Giá được giảm: -793.516 VNĐ
 • Thanh toán: 8.185.744 VNĐ

Canvas 11

Canvas 11
Products/m110.jpg

Canvas 12

 
 • Giá sản phẩm: 13.155.660 VNĐ
 • Giá được giảm: -730.870 VNĐ
 • Thanh toán: 12.424.790 VNĐ

Canvas 12

Canvas 12
new.gif Products/m103.jpg

Canvas X

 
 • Giá sản phẩm: 8.770.440 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 8.248.390 VNĐ

Canvas X

Canvas X
new.gif Products/m112.jpg

FotoSlate 4 Photo Print Studio

 
 • Giá sản phẩm: 1.127.628 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 918.808 VNĐ

FotoSlate 4 Photo Print Studio

FotoSlate 4 Photo Print Studio
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank