THIẾT KẾ/ ĐỒ HỌA

Products/m123.jpg

CADtools 7 ( Upgrade )

 
 • Giá sản phẩm: 4.155.518 VNĐ
 • Giá được giảm: -480.286 VNĐ
 • Thanh toán: 3.675.232 VNĐ

CADtools 7 ( Upgrade )

CADtools 7 ( Upgrade )
new.gif Products/m123.jpg

CADtools 7 ( Full )

 
 • Giá sản phẩm: 7.830.750 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 7.413.110 VNĐ

CADtools 7 ( Full )

CADtools 7 ( Full )
Products/m122.jpg

Mastercam Mill Level 3 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

Mastercam Mill Level 3 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

Mastercam Mill Level 3 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)
new.gif Products/m122.jpg

Mastercam Mill Level 2 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

Mastercam Mill Level 2 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

Mastercam Mill Level 2 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)
Products/m122.jpg

Mastercam Mill Level 1 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

Mastercam Mill Level 1 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

Mastercam Mill Level 1 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)
new.gif Products/m121.jpg

ZWCAD 2010 Standard (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2010 Standard

 
 • Giá sản phẩm: 8.143.980 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 7.099.880 VNĐ

ZWCAD 2010 Standard (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2010 Standard

ZWCAD 2010 Standard (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2010 Standard
new.gif Products/m121.jpg

ZWCAD 2010 Professional (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2009 Professional

 
 • Giá sản phẩm: 9.396.900 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 8.874.850 VNĐ

ZWCAD 2010 Professional (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2009 Professional

ZWCAD 2010 Professional (Phần mềm thiết kế xây dựng) replaced by progeCAD 2009 Professional
new.gif Products/m120.jpg

SolidWorks 2010 (3D MCAD Software)

 
 • Giá sản phẩm: 167.056.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -10.858.640 VNĐ
 • Thanh toán: 156.197.360 VNĐ

SolidWorks 2010 (3D MCAD Software)

SolidWorks 2010 (3D MCAD Software)
Products/m120.jpg

SolidWorks 2011 (3D MCAD Software) - Bản quyền phần mềm solidworks

 
 • Giá sản phẩm: 167.056.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -10.858.640 VNĐ
 • Thanh toán: 156.197.360 VNĐ

SolidWorks 2011 (3D MCAD Software) - Bản quyền phần mềm solidworks

SolidWorks 2011 (3D MCAD Software) - Bản quyền phần mềm solidworks
Products/m120.jpg

SolidWorks Premium 2009 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Premium 2009

 
 • Giá sản phẩm: 281.907.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -13.573.300 VNĐ
 • Thanh toán: 268.333.700 VNĐ

SolidWorks Premium 2009 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Premium 2009

SolidWorks Premium 2009 - Bản quyền phần mềm SolidWorks Premium 2009
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank