RACK 4U

Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5606

 
 • Giá sản phẩm: 40.300.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -320.000 VNĐ
 • Thanh toán: 39.980.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5606

(1) Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5620

 
 • Giá sản phẩm: 44.700.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -500.000 VNĐ
 • Thanh toán: 44.200.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5620

(1) Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
new.gif Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5630

 
 • Giá sản phẩm: 48.890.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -431.000 VNĐ
 • Thanh toán: 48.459.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5630

(1) Intel® Xeon® Processor E5630 (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5640

 
 • Giá sản phẩm: 54.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -213.000 VNĐ
 • Thanh toán: 53.987.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-E5640

(1) Intel® Xeon® Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5650

 
 • Giá sản phẩm: 55.980.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -480.000 VNĐ
 • Thanh toán: 55.500.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5650

(1) Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5660

 
 • Giá sản phẩm: 60.450.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -300.000 VNĐ
 • Thanh toán: 60.150.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5660

(1) Intel® Xeon® Processor X5660 (12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5670

 
 • Giá sản phẩm: 64.980.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -320.000 VNĐ
 • Thanh toán: 64.660.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5670

(1) Intel® Xeon® Processor X5670 (12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5680

 
 • Giá sản phẩm: 69.890.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -361.000 VNĐ
 • Thanh toán: 69.529.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5680

(1) Intel® Xeon® Processor X5680 (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Products/sup5.png

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5690

 
 • Giá sản phẩm: 71.300.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -510.000 VNĐ
 • Thanh toán: 70.790.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R424-X5690

(1) Intel® Xeon® Processor X5690 (12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 24 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 900W (1+1) Redundant Power Supply
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank