RACK 3U

Products/sup4.png

Supermicro Server® R38E1220

 
 • Giá sản phẩm: 21.290.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -440.000 VNĐ
 • Thanh toán: 20.850.000 VNĐ

Supermicro Server® R38E1220

Intel® Xeon® Sandy Bridge Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10 2x Gigabit Ethernet LAN ports 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Power Supply
Products/sup4.png

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5606

 
 • Giá sản phẩm: 24.390.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -440.000 VNĐ
 • Thanh toán: 23.950.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5606

(1) Intel® Xeon® Processor E5606 (4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Redundant Cooling, High Efficiency Power Supply
Products/sup4.png

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5607

 
 • Giá sản phẩm: 25.590.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -390.000 VNĐ
 • Thanh toán: 25.200.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5607

Intel® Xeon® Processor E5607 (4M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Redundant Cooling, High Efficiency Power Supply
Products/sup4.png

Supermicro Server® R38E1230

 
 • Giá sản phẩm: 20.980.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -410.000 VNĐ
 • Thanh toán: 20.570.000 VNĐ

Supermicro Server® R38E1230

Intel® Xeon® Sandy Bridge Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz) S/p Hyper-Threading ( 2 x 4 Core ) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10 2x Gigabit Ethernet LAN ports 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Power Supply
Products/sup4.png

Supermicro Server® R38E1235

 
 • Giá sản phẩm: 20.900.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -322.000 VNĐ
 • Thanh toán: 20.578.000 VNĐ

Supermicro Server® R38E1235

Intel® Xeon® Sandy Bridge Processor E3-1235 (8M Cache, 3.20 GHz) S/p Hyper-Threading ( 2 x 4 Core ) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10 2x Gigabit Ethernet LAN ports 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Power Supply
Products/sup4.png

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5620

 
 • Giá sản phẩm: 28.567.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -567.000 VNĐ
 • Thanh toán: 28.000.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5620

(1) Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Redundant Cooling, High Efficiency Power Supply
Products/sup4.png

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5630

 
 • Giá sản phẩm: 32.578.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -378.000 VNĐ
 • Thanh toán: 32.200.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5630

(1) Intel® Xeon® Processor E5630 (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Redundant Cooling, High Efficiency Power Supply
Products/sup4.png

Supermicro Server® R38E1240

 
 • Giá sản phẩm: 22.180.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -790.000 VNĐ
 • Thanh toán: 21.390.000 VNĐ

Supermicro Server® R38E1240

Intel® Xeon® Processor Sandy Bridge E3-1240 (8M Cache, 3.30 GHz) S/p Hyper-Threading ( 2 x 4 Core ) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10 2x Gigabit Ethernet LAN ports 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Power Supply
Products/sup4.png

Supermicro Server® R38E1245

 
 • Giá sản phẩm: 22.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -400.000 VNĐ
 • Thanh toán: 21.800.000 VNĐ

Supermicro Server® R38E1245

Intel® Xeon® Processor Sandy Bridge E3-1245 (8M Cache, 3.30 GHz) S/p Hyper-Threading ( 2 x 4 Core ) 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10 2x Gigabit Ethernet LAN ports 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Power Supply
Products/sup4.png

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5640

 
 • Giá sản phẩm: 38.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -300.000 VNĐ
 • Thanh toán: 37.900.000 VNĐ

SUPERMICRO SERVER ® R38-E5640

(1) Intel® Xeon® Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMM/UDIMM (PC3-10600) Hard Drive: None RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows) RAID 0, 1, 10 support (Linux) 8 x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive 650W Redundant Cooling, High Efficiency Power Supply
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank