PHẦN MỀM LICENSE

HỆ ĐIỀU HÀNH

new.gif new.gif new.gif new.gif
Products/m11.jpg

Solaris 10 Operating System Media (DVD)

Solaris 10 Operating System Media (DVD)
Products/m11.jpg

Solaris 10 CD-R Kits

Solaris 10 CD-R Kits
Products/m10.jpg

Red Hat Global File System (Starter Pack) 1 Year Renewal (Non RHEL 5)

Red Hat Global File System (Starter Pack) 1 Year Renewal (Non RHEL 5)
Products/m10.jpg

Red Hat Directory Server � Solaris 1 Year

Red Hat Directory Server � Solaris 1 Year
Solaris 10 Operating System Media (DVD) Solaris 10 CD-R Kits Red Hat Global File System (Starter Pack) 1 Year Renewal (Non RHEL 5) Red Hat Directory Server � Solaris 1 Year
814.398 VNĐ 918.808 VNĐ 185.014.520 VNĐ 331.397.340 VNĐ

ƯNG DỤNG VĂN PHÒNG

new.gif
Products/m42.jpg

Foxit Reader Pro Pack

Foxit Reader Pro Pack
Products/m39.jpg

Foxit Form Designer

Foxit Form Designer
Products/m40.jpg

Foxit PDF Creator

Foxit PDF Creator
Products/m41.jpg

Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor
Foxit Reader Pro Pack Foxit Form Designer Foxit PDF Creator Foxit PDF Editor
814.398 VNĐ 1.628.796 VNĐ 626.460 VNĐ 2.046.436 VNĐ

CHỐNG / DIỆT VIRUS

new.gif new.gif
Products/m75.jpg

Shophos Security Suite - Small Business Edition 2.5

Shophos Security Suite - Small Business Edition 2.5
Products/m75.jpg

Sophos Anti-Virus - Small Business Edition 2.5

Sophos Anti-Virus - Small Business Edition 2.5
Products/m75.jpg

Sophos Computer Security - Small Business Edition

Sophos Computer Security - Small Business Edition
Products/m73.jpg

BKAVpro

BKAVpro
Shophos Security Suite - Small Business Edition 2.5 Sophos Anti-Virus - Small Business Edition 2.5 Sophos Computer Security - Small Business Edition BKAVpro
1.566.150 VNĐ 918.808 VNĐ 1.064.982 VNĐ 396.758 VNĐ

THIẾT KẾ/ ĐỒ HỌA

new.gif new.gif
Products/m123.jpg

CADtools 7 ( Upgrade )

CADtools 7 ( Upgrade )
Products/m123.jpg

CADtools 7 ( Full )

CADtools 7 ( Full )
Products/m122.jpg

Mastercam Mill Level 3 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

Mastercam Mill Level 3 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)
Products/m122.jpg

Mastercam Mill Level 2 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)

Mastercam Mill Level 2 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)
CADtools 7 ( Upgrade ) CADtools 7 ( Full ) Mastercam Mill Level 3 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới) Mastercam Mill Level 2 ver X4 ( Phần mềm thiết kế cơ khí và gia công số 1 thế giới)
3.675.232 VNĐ 7.413.110 VNĐ Giá liên hệ Giá liên hệ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

new.gif
Products/m126.jpg

IBM Lotus SmartSuite User License + SW Maintenance 12 Months

IBM Lotus SmartSuite User License + SW Maintenance 12 Months
Products/m125.jpg

Oracle Database 11g Std Edition One - Processor Perpetual

Oracle Database 11g Std Edition One - Processor Perpetual
Products/m125.jpg

Oracle Database 11g Std Edition One - Named User Plus Perpetual

Oracle Database 11g Std Edition One - Named User Plus Perpetual
Products/m125.jpg

Oracle Database 11g Std Edition - Named User Plus Perpetual

Oracle Database 11g Std Edition - Named User Plus Perpetual
IBM Lotus SmartSuite User License + SW Maintenance 12 Months Oracle Database 11g Std Edition One - Processor Perpetual Oracle Database 11g Std Edition One - Named User Plus Perpetual Oracle Database 11g Std Edition - Named User Plus Perpetual
5.805.196 VNĐ 126.336.100 VNĐ 3.737.878 VNĐ 7.517.520 VNĐ

ỨNG DỤNG MÁY CHỦ

Products/m154.jpg

ProxyInspector

ProxyInspector
Products/m153.jpg

MailDetective

MailDetective
Products/m152.jpg

Share360 - Bản quyền phần mềm Share360

Share360 - Bản quyền phần mềm Share360
Products/m150.jpg

FTPRush

FTPRush
ProxyInspector MailDetective Share360 - Bản quyền phần mềm Share360 FTPRush
20.464.360 VNĐ 8.143.980 VNĐ 35.499.400 VNĐ 835.280 VNĐ
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank