MẠNG & BẢO MẬT

CISCO SWITCH

Products/Cs30.png

Cisco 8 Port 10/100/1000 POE 1-Combo SFP Slot (ESW-540-8P-K9)

Cisco 8 Port 10/100/1000 POE 1-Combo SFP Slot (ESW-540-8P-K9)
Products/Cs27.png

Cisco 48-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-48-K9)

Cisco 48-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-48-K9)
Products/Cs29.png

Cisco 24-Port 10/100/1000 PoE Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24P-K9)

Cisco 24-Port 10/100/1000 PoE Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24P-K9)
Products/Cs29.png

Cisco 24-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24-K9)

Cisco 24-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24-K9)
Cisco 8 Port 10/100/1000 POE 1-Combo SFP Slot (ESW-540-8P-K9) Cisco 48-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-48-K9) Cisco 24-Port 10/100/1000 PoE Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24P-K9) Cisco 24-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24-K9)
13.886.530 VNĐ 51.265.310 VNĐ 41.764.000 VNĐ 28.712.750 VNĐ

CISCO ROUTER

Products/Cs48.png

CISCO3845-VSEC/K9

Item No. : CISCO3845-VSEC/K9 Description: Cisco 3845 Voice Security Bundle, PVDM2-64, Adv IP Serv, 64 MB Flash, 256 MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3845-V/K9

Item No. : CISCO3845-V/K9 Description: Cisco 3845 Voice Bundle with PVDM2-64, SP Services, 64MB Flash and 256MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3845-SRST/K9

Item No. : CISCO3845-SRST/K9 Description: Cisco 3845 Voice Bundle w/PVDM2-64, FL-SRST-250, SP Serv,128F/512D
Products/Cs48.png

CISCO3845-SEC/K9

Item No. : CISCO3845-SEC/K9 Description: Cisco 3845 Security Bundle, Advanced Security, 64 MB Flash, 256 MB DRAM
CISCO3845-VSEC/K9 CISCO3845-V/K9 CISCO3845-SRST/K9 CISCO3845-SEC/K9
227.000.000 VNĐ 208.000.000 VNĐ 239.000.000 VNĐ 210.000.000 VNĐ

CISCO FIREWALL

Products/cs59.png

ASA5505-50-BUN-K9

Item No. : ASA5505-50-BUN-K9 Description: Cisco ASA 5505 50-User Bundle includes 8-port Fast Ethernet switch, 10 IPsec VPN peers, 2 SSL VPN peers, 3DES/AES license
Products/cs59.png

ASA5505-BUN-K9

Item No. : ASA5505-BUN-K9 Description: Cisco ASA 5505 10-User Bundle includes 8-port Fast Ethernet switch, 10 IPsec VPN peers, 2 SSL VPN peers, Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) license
Products/cs60.png

ASA5510-SEC-BUN-K9

Cisco ASA 5510 K8 BUN-K9 SEC-BUN-K9
Products/cs60.png

ASA5510-BUN-K9

Cisco ASA 5510 K8 BUN-K9 SEC-BUN-K9
ASA5505-50-BUN-K9 ASA5505-BUN-K9 ASA5510-SEC-BUN-K9 ASA5510-BUN-K9
15.500.000 VNĐ 17.650.000 VNĐ 27.900.000 VNĐ 61.300.000 VNĐ

CISCO VOIP

Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-4FXO-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-4FXO-K9)
Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-2BRI-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-2BRI-K9)
Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-4FXO-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-4FXO-K9)
Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-2BRI-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-2BRI-K9)
Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-4FXO-K9) Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-2BRI-K9) Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-4FXO-K9) Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-2BRI-K9)
67.866.500 VNĐ 67.657.680 VNĐ 116.730.380 VNĐ 113.806.900 VNĐ

CISCO WIRELESS

Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9-T

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9-T Product Description: BR1310 Transportation SKU - FCC domain and Ext antenna opt.
Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9-R

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9-R Product Description: Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Connectors, FCC Config
Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9 Product Description: Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, FCC Config
Products/cs72.png

AIR-AP1252G-E-K9

Item No. : AIR-AP1252G-E-K9 Product Description: 802.11g/n- 2.4 GHz Autonomous AP; 3 RP-TNC 802.11g/n- 2.4 GHz Unified AP; 3 RP-TNC
AIR-BR1310G-A-K9-T AIR-BR1310G-A-K9-R AIR-BR1310G-A-K9 AIR-AP1252G-E-K9
19.780.000 VNĐ 19.750.000 VNĐ 19.700.000 VNĐ 16.800.000 VNĐ
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank