IBM STORAGE DISK

new.gif Products/st5.jpg

IBM System Storage EXP3524 Express Storage Expansion Unit

 
 • Giá sản phẩm: 44.700.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 44.700.000 VNĐ

IBM System Storage EXP3524 Express Storage Expansion Unit

1x 6Gb SAS 2 Port Daughter Card 24 bay (2.5') Hot swap, Supports 6 Gbps SAS 2.5" Scalability up to 192 drives
Products/st4.png

IBM System Storage DS3512 Express Single Controller

 
 • Giá sản phẩm: 65.700.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 65.700.000 VNĐ

IBM System Storage DS3512 Express Single Controller

1x 6Gb SAS 2 Port Daughter Card 12 bay (3.5') Hot swap, Supports 6 Gbps SAS 3.5" Raid ( 0, 1, 3, 5, 6, 10) Dual Active, hot-swappable controllers Up to 96 drives—high performance SAS drives, nearline SAS drives, and SED SAS drives
new.gif Products/st5.jpg

IBM System Storage DS3524 Express Single Controller

 
 • Giá sản phẩm: 68.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 67.000.000 VNĐ

IBM System Storage DS3524 Express Single Controller

1x 6Gb SAS 2 Port Daughter Card 24 bay (2.5') Hot swap, Supports 6 Gbps SAS 2.5" Raid ( 0, 1, 3, 5, 6, 10) Dual Active, hot-swappable controllers Up to 96 drives—high performance SAS drives, nearline SAS drives, and SED SAS drives
new.gif Products/st4.png

IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller

 
 • Giá sản phẩm: 109.300.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 109.300.000 VNĐ

IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller

2x 6Gb SAS 2 Port Daughter Card 12 bay (3.5') Hot swap, Supports 6 Gbps SAS 3.5" Raid ( 0, 1, 3, 5, 6, 10) Dual Active, hot-swappable controllers Up to 96 drives—high performance SAS drives, nearline SAS drives, and SED SAS drives
new.gif Products/st5.jpg

IBM System Storage DS3524 Express Dual Controller

 
 • Giá sản phẩm: 113.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 113.500.000 VNĐ

IBM System Storage DS3524 Express Dual Controller

1x 6Gb SAS 2 Port Daughter Card 24 bay (2.5') Hot swap, Supports 6 Gbps SAS 2.5" Raid ( 0, 1, 3, 5, 6, 10) Dual Active, hot-swappable controllers Up to 96 drives—high performance SAS drives, nearline SAS drives, and SED SAS drives
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank