IBM HDD SCSI 3.5

new.gif Products/H1.jpg

IBM 36.4 Gb 10K U320 SCSI HSW

 
 • Giá sản phẩm: 2.330.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 2.330.000 VNĐ

IBM 36.4 Gb 10K U320 SCSI HSW

IBM 36.4 Gb 10K U320 SCSI HSW
new.gif Products/H1.jpg

IBM 73.4 Gb 10K U320 SCSI HSW

 
 • Giá sản phẩm: 2.750.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 2.750.000 VNĐ

IBM 73.4 Gb 10K U320 SCSI HSW

IBM 73.4 Gb 10K U320 SCSI HSW
new.gif Products/H1.jpg

IBM 73.4 Gb 15K U320 SCSI HSW

 
 • Giá sản phẩm: 2.950.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 2.950.000 VNĐ

IBM 73.4 Gb 15K U320 SCSI HSW

IBM 73.4 Gb 15K U320 SCSI HSW
new.gif Products/H1.jpg

IBM 146.8 Gb 10K U320 SCSI HSW

 
 • Giá sản phẩm: 4.020.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 4.020.000 VNĐ

IBM 146.8 Gb 10K U320 SCSI HSW

IBM 146.8 Gb 10K U320 SCSI HSW
new.gif Products/H1.jpg

IBM 146.8 Gb 15K U320 SCSI HSW

 
 • Giá sản phẩm: 4.390.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -170.000 VNĐ
 • Thanh toán: 4.220.000 VNĐ

IBM 146.8 Gb 15K U320 SCSI HSW

IBM 146.8 Gb 15K U320 SCSI HSW
new.gif Products/H1.jpg

IBM 300 Gb 10K U320 SCSI HSW

 
 • Giá sản phẩm: 6.650.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -100.000 VNĐ
 • Thanh toán: 6.550.000 VNĐ

IBM 300 Gb 10K U320 SCSI HSW

IBM 300 Gb 10K U320 SCSI HSW
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank