IBM 2U X3650 M3

new.gif Products/s5.png

IBM® System® x3650M3 (7945 - M2A)

 
 • Giá sản phẩm: 95.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 95.000.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945 - M2A)

1x CPU Six Core Intel® Xeon® Processor X5670 (12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) /12GB (3 x 4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive : None /ServeRAID M5015 6 Gbps RAID-0, -1, -5, -10 /Power Supply 675watt HS ; 1/2
Products/s4.jpg

IBM® System® x3650M3 (7945 - 22A) - 1CPU E5606

 
 • Giá sản phẩm: 32.755.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -155.000 VNĐ
 • Thanh toán: 32.600.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945 - 22A) - 1CPU E5606

1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5606 ( 8M Cache, 2.13GHz, 4.8 GT/s, Intel® QPI ) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID M1015 3 Gbps RAID-0, -1, -1E /Power Supply 460watt HS ; 1/2
Products/s4.jpg

IBM® System® x3650M3 (7945 - A2A) - 1CPU E5506

 
 • Giá sản phẩm: 30.990.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -140.000 VNĐ
 • Thanh toán: 30.850.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945 - A2A) - 1CPU E5506

1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5506 ( 4M Cache, 2.13GHz, 4.8 GT/s, Intel® QPI ) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID-BR10il SAS/SATA Controller v2 with RAID-0, -1 /Power Supply 675watt HS ; 1/2
new.gif Products/s4.jpg

IBM® System® x3650M3 (7945 - D2A) - 1CPU E5620

 
 • Giá sản phẩm: 40.350.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -450.000 VNĐ
 • Thanh toán: 39.900.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945 - D2A) - 1CPU E5620

1x CPU Quad Core Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive : None /ServeRAID M1015 3 Gbps RAID-0, -1, -1E /Power Supply 675watt HS ; 1/2
Products/s5.png

IBM® System® x3650M3 (7945 - B2A) - 1CPU E5507

 
 • Giá sản phẩm: 37.250.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 37.250.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945 - B2A) - 1CPU E5507

1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5507 ( 4M Cache, 2.26GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI ) /4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID M1015 3 Gbps RAID-0, -1, -1E /Power Supply 675watt HS ; 1/2
Products/s4.jpg

IBM® System® x3650 M3 (7945-D4A) - 1CPU E5620

 
 • Giá sản phẩm: 38.990.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -590.000 VNĐ
 • Thanh toán: 38.400.000 VNĐ

IBM® System® x3650 M3 (7945-D4A) - 1CPU E5620

1x CPU Quad Core Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID M1015 3 Gbps RAID-0, -1, -1E /Power Supply 460watt HS ; 1/2
Products/s4.jpg

IBM® System® x3650M3 (7945-32A) -1 CPU E5607

 
 • Giá sản phẩm: 40.400.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 39.400.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945-32A) -1 CPU E5607

1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5607 ( 8M Cache, 2.26GHz, 4.8 GT/s, Intel® QPI ) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID M1015 3 Gbps RAID-0, -1, -1E /Power Supply 460watt HS ; 1/2
Products/s5.png

IBM® System® x3650M3 (7945 - G2A)-1 CPU E5640

 
 • Giá sản phẩm: 58.100.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -900.000 VNĐ
 • Thanh toán: 57.200.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945 - G2A)-1 CPU E5640

1x CPU Quad Core Intel® Xeon® Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) /4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive : None /ServeRAID M5014 6 Gbps RAID-0, -1, -5, -10 /Power Supply 675watt HS ; 1/2
Products/s4.jpg

IBM® System® x3650M3 (7945-H4A)-1x CPU Six Core L5640

 
 • Giá sản phẩm: 72.700.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 72.700.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945-H4A)-1x CPU Six Core L5640

1x CPU Six Core Intel® Xeon® Processor L5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID M5015 6 Gbps RAID-0, -1, -5, -10 /Power Supply 460watt HS ; 1/2
Products/s5.png

IBM® System® x3650M3 (7945-52A)-1 CPU Six Core E5645

 
 • Giá sản phẩm: 49.950.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -650.000 VNĐ
 • Thanh toán: 49.300.000 VNĐ

IBM® System® x3650M3 (7945-52A)-1 CPU Six Core E5645

1x CPU Six Core Intel® Xeon® Processor E5645 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) /4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM /Hard Drive: None /ServeRAID M5014 6 Gbps RAID-0, -1, 5, -10 /Power Supply 460watt HS ; 1/2
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank