TAPE STORAGE

Products/hhp14.jpg

HP StorageWorks DAT 160 SCSI Internal

 
 • Giá sản phẩm: 16.350.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 16.350.000 VNĐ

HP StorageWorks DAT 160 SCSI Internal

Seek time: 50 seconds Capacity: 80Gb (native)/ 160Gb (compressed) Buffering: 16 MB Drive Type: DAT 160, DAT 72, DDS-4 Interface: SCSI-3 Ultra 160 LVD Recording technology: DAT 160, DAT 72, DDS-4, 8 mm helical scan
new.gif Products/hhp14.jpg

HP StorageWorks DAT 160 SCSI External

 
 • Giá sản phẩm: 18.980.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -110.000 VNĐ
 • Thanh toán: 18.870.000 VNĐ

HP StorageWorks DAT 160 SCSI External

Seek time: 50 seconds Capacity: 80Gb (native)/ 160Gb (compressed) Buffering: 16 MB Drive Type: DAT 160, DAT 72, DDS-4 Interface: SCSI-3 Ultra 160 LVD Recording technology: DAT 160, DAT 72, DDS-4, 8 mm helical scan
new.gif Products/hhp15.jpg

HP StorageWorks Ultrium 448 Internal Tape Drive

 
 • Giá sản phẩm: 35.750.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 35.750.000 VNĐ

HP StorageWorks Ultrium 448 Internal Tape Drive

Enclosure Type : Internal Interface Type : SCSI LVD Dimensions (WxDxH) : 14.5 cm x 20.6 cm x 4.1 cm Weight : 1.5 kg Storage Removable : LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H Storage Removable Capacity : 200 GB (native) / 400 GB (compressed)
Products/hhp15.jpg

HP StorageWorks Ultrium 448 External Tape Drive

 
 • Giá sản phẩm: 37.800.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 37.800.000 VNĐ

HP StorageWorks Ultrium 448 External Tape Drive

Capacity 200 GB (native) / 400 GB (compressed ) Performance : 16MB ( native ) / 32 MB / sec ) compressed) Interface: Wide Ultra3 SCSI (LVDS) Recommended media : LTO Ultrium 2 , LTO Ultrium 1
new.gif Products/hhp16.jpg

HP StorageWorks Ultrium 1760 – SAS External Tape drive

 
 • Giá sản phẩm: 49.100.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 49.100.000 VNĐ

HP StorageWorks Ultrium 1760 – SAS External Tape drive

Enclosure Type : External Interface Type : Serial Attached SCSI Dimensions (WxDxH) : 22.3 cm x 29.5 cm x 7.7 cm Weight : 4.7 kg Storage Removable : LTO Ultrium Storage Removable Capacity : 800 GB (native) / 1.6 TB (compressed
Products/hhp17.jpg

HP StorageWorks Ultrium 1840 - SAS Internal Tape Drive

 
 • Giá sản phẩm: 47.350.000 VNĐ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: 47.350.000 VNĐ

HP StorageWorks Ultrium 1840 - SAS Internal Tape Drive

Enclosure Type : Internal Interface Type : Serial Attached SCSI Dimensions (WxDxH) : 21.8 cm x 29.7 cm x 12 cm Weight : 5.6 kg, Storage Removable : LTO Ultrium Storage Removable Capacity : 800 GB (native) / 1.6 TB (compressed)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank