DISK BACKUP SYSTEMS

new.gif Products/hhp19.jpg

HP RDX320 External Removable Disk Backup System (AJ768A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP RDX320 External Removable Disk Backup System (AJ768A)

Delivers an easy to use, affordable and rugged removable backup solution for small businesses with limited time, knowledge or experience to dedicate to data protection
new.gif Products/hhp19.jpg

HP RDX160 External Removable Disk Backup System (AJ766A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP RDX160 External Removable Disk Backup System (AJ766A)

Delivers an easy to use, affordable and rugged removable backup solution for small businesses with limited time, knowledge or experience to dedicate to data protection
Products/sh2.jpg

HP D2D2504i Backup System (EJ002B)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D2504i Backup System (EJ002B)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
Products/sh2.jpg

HP D2D2502i Backup System (EJ001B)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D2502i Backup System (EJ001B)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
Products/hhp18.jpg

HP D2D4106i Backup System (EH996A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D4106i Backup System (EH996A)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
Products/sh2.jpg

HP D2D4106fc Backup System (EH998A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D4106fc Backup System (EH998A)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
Products/sh2.jpg

HP D2D4112 Backup System (EH993B)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D4112 Backup System (EH993B)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
new.gif Products/hhp18.jpg

HP D2D4312 Backup System (EH983A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D4312 Backup System (EH983A)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
new.gif Products/hhp18.jpg

HP D2D4324 Backup System (EH985A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP D2D4324 Backup System (EH985A)

Provide flexible disk-based backup with StoreOnce deduplication enabling network-efficient data replication for scalable, cost-effective data protection of distributed environments
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank