DISK ARRAYS

new.gif Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 MSA FC Dual Controller LFF Modular Smart Array System (AP845A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 MSA FC Dual Controller LFF Modular Smart Array System (AP845A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 MSA FC Dual Controller SFF Modular Smart Array System (AP846A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 MSA FC Dual Controller SFF Modular Smart Array System (AP846A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
new.gif Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller LFF Array System (BK830A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller LFF Array System (BK830A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
new.gif Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 SAS MSA Dual Controller LFF Array System (AW593A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 SAS MSA Dual Controller LFF Array System (AW593A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
new.gif Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Dual Controller SFF Array System (AW597A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Dual Controller SFF Array System (AW597A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 SAS MSA Dual Controller SFF Array System (AW594A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 SAS MSA Dual Controller SFF Array System (AW594A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
Products/hhp111.jpg

HP P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Dual Controller LFF Array System (AW596A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Dual Controller LFF Array System (AW596A)

Affordable high-performing modular SAN arrays with 8 Gb Fibre Channel, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 10GbE or 1Gb iSCSI connectivity, 64 snaps standard, and optional Remote Snap for FC and iSCSI models
new.gif Products/hpa1.jpg

HP P4800 G2 42TB SAS SAN BladeSystem (BV932A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P4800 G2 42TB SAS SAN BladeSystem (BV932A)

Reduce SAN costs with an all-inclusive, enterprise feature set for physical and virtual environments. Eliminate risk via data high availability. Increase business agility and scale SAN disruption free.
Products/hpa2.jpg

HP P4500 G2 120TB MDL SAS Scalable Capacity SAN Solution (BQ890A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P4500 G2 120TB MDL SAS Scalable Capacity SAN Solution (BQ890A)

Reduce SAN costs with an all-inclusive, enterprise feature set for physical and virtual environments. Eliminate risk via data high availability. Increase business agility and scale SAN disruption free.
new.gif Products/hpa3.jpg

HP P4500 G2 14.4TB SAS Virtualization SAN Solution (BQ888A)

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

HP P4500 G2 14.4TB SAS Virtualization SAN Solution (BQ888A)

Reduce SAN costs with an all-inclusive, enterprise feature set for physical and virtual environments. Eliminate risk via data high availability. Increase business agility and scale SAN disruption free.
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank