NOVELL

Products/m7.jpg

NetWare 6.5 10-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English

 
  • Giá sản phẩm: 38.631.700 VNĐ
  • Giá được giảm: -229.702 VNĐ
  • Thanh toán: 38.401.998 VNĐ

NetWare 6.5 10-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English

NetWare 6.5 10-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English
Products/m7.jpg

NetWare 6.5 25-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English

 
  • Giá sản phẩm: 96.474.840 VNĐ
  • Giá được giảm: -501.168 VNĐ
  • Thanh toán: 95.973.672 VNĐ

NetWare 6.5 25-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English

NetWare 6.5 25-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English
Products/m7.jpg

NetWare 6.5 50-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English

 
  • Giá sản phẩm: 192.323.220 VNĐ
  • Giá được giảm: -271.466 VNĐ
  • Thanh toán: 192.051.754 VNĐ

NetWare 6.5 50-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English

NetWare 6.5 50-User Strong Encryption (128+ bit) e-License English
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank