MICROSOFT

new.gif Products/m1.png

Win Home Basic 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 2.088.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -20.882 VNĐ
 • Thanh toán: 2.067.318 VNĐ

Win Home Basic 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

Win Home Basic 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD - Hệ điều hành mới ra mắt vào 22/10/2009
new.gif Products/m1.png

Win Home Basic 7 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 2.192.610 VNĐ
 • Giá được giảm: -20.882 VNĐ
 • Thanh toán: 2.171.728 VNĐ

Win Home Basic 7 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

Win Home Basic 7 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD - Hệ điều hành mới ra mắt vào 22/10/2009
Products/m1.png

Win Home Prem 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 3.508.176 VNĐ
 • Giá được giảm: -20.882 VNĐ
 • Thanh toán: 3.487.294 VNĐ

Win Home Prem 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

Win Home Prem 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD - Hệ điều hành mới ra mắt vào 22/10/2009
new.gif Products/m2.png

Win Pro 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 3.382.884 VNĐ
 • Giá được giảm: -41.764 VNĐ
 • Thanh toán: 3.341.120 VNĐ

Win Pro 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD

Win Pro 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
new.gif Products/m2.png

Win Pro 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 3.654.350 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 3.549.940 VNĐ

Win Pro 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD

Win Pro 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD - Hệ điều hành mới ra mắt vào 22/10/2009
new.gif Products/m3.png

Win SBS Std 2003 w/SP1 English CD/DVD 5 Clt

 
 • Giá sản phẩm: 13.886.530 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 13.677.710 VNĐ

Win SBS Std 2003 w/SP1 English CD/DVD 5 Clt

Win SBS Std 2003 w/SP1 English CD/DVD 5 Clt
new.gif Products/m1.png

Win Starter 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 1.127.628 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 1.023.218 VNĐ

Win Starter 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

Win Starter 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD - Hệ điều hành mới ra mắt vào 22/10/2009
Products/m4.png

Win Ult 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD

 
 • Giá sản phẩm: 5.220.500 VNĐ
 • Giá được giảm: -563.814 VNĐ
 • Thanh toán: 4.656.686 VNĐ

Win Ult 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD

Win Ult 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD - Hệ điều hành mới ra mắt vào 22/10/2009
Products/m5.png

Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL User CAL

 
 • Giá sản phẩm: 877.044 VNĐ
 • Giá được giảm: -83.528 VNĐ
 • Thanh toán: 793.516 VNĐ

Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL User CAL

Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL User CAL
Products/m3.png

Windows Svr Std 2008 Sngl OLP NL

 
 • Giá sản phẩm: 20.819.354 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.879.380 VNĐ
 • Thanh toán: 18.939.974 VNĐ

Windows Svr Std 2008 Sngl OLP NL

Windows Svr Std 2008 Sngl OLP NL
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank