HỆ ĐIỀU HÀNH

new.gif Products/m11.jpg

Solaris 10 Operating System Media (DVD)

 
 • Giá sản phẩm: 939.690 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 814.398 VNĐ

Solaris 10 Operating System Media (DVD)

Solaris 10 Operating System Media (DVD)
new.gif Products/m11.jpg

Solaris 10 CD-R Kits

 
 • Giá sản phẩm: 1.023.218 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 918.808 VNĐ

Solaris 10 CD-R Kits

Solaris 10 CD-R Kits
new.gif Products/m10.jpg

Red Hat Global File System (Starter Pack) 1 Year Renewal (Non RHEL 5)

 
 • Giá sản phẩm: 187.102.720 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 185.014.520 VNĐ

Red Hat Global File System (Starter Pack) 1 Year Renewal (Non RHEL 5)

Red Hat Global File System (Starter Pack) 1 Year Renewal (Non RHEL 5)
new.gif Products/m10.jpg

Red Hat Directory Server � Solaris 1 Year

 
 • Giá sản phẩm: 333.903.180 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.505.840 VNĐ
 • Thanh toán: 331.397.340 VNĐ

Red Hat Directory Server � Solaris 1 Year

Red Hat Directory Server � Solaris 1 Year
new.gif Products/m10.jpg

Red Hat Directory Server (Replica) 1 Year

 
 • Giá sản phẩm: 66.822.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -501.168 VNĐ
 • Thanh toán: 66.321.232 VNĐ

Red Hat Directory Server (Replica) 1 Year

Red Hat Directory Server (Replica) 1 Year
new.gif Products/m8.jpg

Red Hat Cluster Suite 1 Year Renewal

 
 • Giá sản phẩm: 12.529.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 12.111.560 VNĐ

Red Hat Cluster Suite 1 Year Renewal

Red Hat Cluster Suite 1 Year Renewal
new.gif Products/m10.jpg

Red Hat Certificate System - Solaris (Starter Pack)

 
 • Giá sản phẩm: 222.393.300 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 221.140.380 VNĐ

Red Hat Certificate System - Solaris (Starter Pack)

Red Hat Certificate System - Solaris (Starter Pack) 1 Year
new.gif Products/m9.jpg

Red Hat Application Stack � Standard

 
 • Giá sản phẩm: 122.055.290 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 121.637.650 VNĐ

Red Hat Application Stack � Standard

Red Hat Application Stack � Standard
Products/m9.jpg

Red Hat Application Stack � Premium

 
 • Giá sản phẩm: 188.982.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 187.938.000 VNĐ

Red Hat Application Stack � Premium

Red Hat Application Stack � Premium
new.gif Products/m8.jpg

Red Hat Enterprise Linux AS 4 Standard (Includes Physical Media)

 
 • Giá sản phẩm: 35.290.580 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 34.455.300 VNĐ

Red Hat Enterprise Linux AS 4 Standard (Includes Physical Media)

Red Hat Enterprise Linux AS 4 Standard (Includes Physical Media) - 1 year
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank