CƠ SỞ DỮ LIỆU

new.gif Products/m126.jpg

IBM Lotus SmartSuite User License + SW Maintenance 12 Months

 
 • Giá sản phẩm: 6.682.240 VNĐ
 • Giá được giảm: -877.044 VNĐ
 • Thanh toán: 5.805.196 VNĐ

IBM Lotus SmartSuite User License + SW Maintenance 12 Months

IBM Lotus SmartSuite User License + SW Maintenance 12 Months
Products/m125.jpg

Oracle Database 11g Std Edition One - Processor Perpetual

 
 • Giá sản phẩm: 127.380.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 126.336.100 VNĐ

Oracle Database 11g Std Edition One - Processor Perpetual

Oracle Database 11g Std Edition One - Processor Perpetual
Products/m125.jpg

Oracle Database 11g Std Edition One - Named User Plus Perpetual

 
 • Giá sản phẩm: 4.155.518 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 3.737.878 VNĐ

Oracle Database 11g Std Edition One - Named User Plus Perpetual

Oracle Database 11g Std Edition One - Named User Plus Perpetual
Products/m125.jpg

Oracle Database 11g Std Edition - Named User Plus Perpetual

 
 • Giá sản phẩm: 8.352.800 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 7.517.520 VNĐ

Oracle Database 11g Std Edition - Named User Plus Perpetual

Oracle Database 11g Std Edition - Named User Plus Perpetual
Products/m124.jpg

SQL Svr Std Edtn 2005 x64 English CD/DVD 5 Clt

 
 • Giá sản phẩm: 43.852.200 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 41.764.000 VNĐ

SQL Svr Std Edtn 2005 x64 English CD/DVD 5 Clt

SQL Svr Std Edtn 2005 x64 English CD/DVD 5 Clt
Products/m124.jpg

SQL Svr Ent Edtn 2005 x64 English CD/DVD 25 Clt

 
 • Giá sản phẩm: 334.112.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -14.617.400 VNĐ
 • Thanh toán: 319.494.600 VNĐ

SQL Svr Ent Edtn 2005 x64 English CD/DVD 25 Clt

SQL Svr Ent Edtn 2005 x64 English CD/DVD 25 Clt
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank