SERIES ACCESS POINT

Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9-T

 
 • Giá sản phẩm: 20.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -720.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.780.000 VNĐ

AIR-BR1310G-A-K9-T

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9-T Product Description: BR1310 Transportation SKU - FCC domain and Ext antenna opt.
Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9-R

 
 • Giá sản phẩm: 20.950.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.200.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.750.000 VNĐ

AIR-BR1310G-A-K9-R

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9-R Product Description: Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Connectors, FCC Config
Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.890.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.190.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-BR1310G-A-K9

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9 Product Description: Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, FCC Config
Products/cs72.png

AIR-AP1252G-E-K9

 
 • Giá sản phẩm: 17.398.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -598.000 VNĐ
 • Thanh toán: 16.800.000 VNĐ

AIR-AP1252G-E-K9

Item No. : AIR-AP1252G-E-K9 Product Description: 802.11g/n- 2.4 GHz Autonomous AP; 3 RP-TNC 802.11g/n- 2.4 GHz Unified AP; 3 RP-TNC
Products/cs72.png

AIR-AP1252G-A-K9

 
 • Giá sản phẩm: 19.999.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -899.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.100.000 VNĐ

AIR-AP1252G-A-K9

Item No. : AIR-AP1252G-A-K9 Product Description: 802.11g/n- 2.4 GHz Autonomous AP; 3 RP-TNC 802.11g/n- 2.4 GHz Unified AP; 3 RP-TNC
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-S-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.900.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.200.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-S-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-S-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-P-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.489.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -789.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-P-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-P-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-N-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.693.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -993.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-N-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-N-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-I-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.786.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.086.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-I-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-I-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-E-K9

 
 • Giá sản phẩm: 18.400.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -900.000 VNĐ
 • Thanh toán: 17.500.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-E-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-E-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank