CISCO WIRELESS

Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9-T

 
 • Giá sản phẩm: 20.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -720.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.780.000 VNĐ

AIR-BR1310G-A-K9-T

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9-T Product Description: BR1310 Transportation SKU - FCC domain and Ext antenna opt.
Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9-R

 
 • Giá sản phẩm: 20.950.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.200.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.750.000 VNĐ

AIR-BR1310G-A-K9-R

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9-R Product Description: Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Connectors, FCC Config
Products/cs73.png

AIR-BR1310G-A-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.890.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.190.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-BR1310G-A-K9

Item No. : AIR-BR1310G-A-K9 Product Description: Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, FCC Config
Products/cs72.png

AIR-AP1252G-E-K9

 
 • Giá sản phẩm: 17.398.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -598.000 VNĐ
 • Thanh toán: 16.800.000 VNĐ

AIR-AP1252G-E-K9

Item No. : AIR-AP1252G-E-K9 Product Description: 802.11g/n- 2.4 GHz Autonomous AP; 3 RP-TNC 802.11g/n- 2.4 GHz Unified AP; 3 RP-TNC
Products/cs72.png

AIR-AP1252G-A-K9

 
 • Giá sản phẩm: 19.999.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -899.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.100.000 VNĐ

AIR-AP1252G-A-K9

Item No. : AIR-AP1252G-A-K9 Product Description: 802.11g/n- 2.4 GHz Autonomous AP; 3 RP-TNC 802.11g/n- 2.4 GHz Unified AP; 3 RP-TNC
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-S-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.900.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.200.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-S-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-S-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-P-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.489.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -789.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-P-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-P-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-N-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.693.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -993.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-N-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-N-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-I-K9

 
 • Giá sản phẩm: 20.786.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.086.000 VNĐ
 • Thanh toán: 19.700.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-I-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-I-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Products/cs72.png

AIR-AP1252AG-E-K9

 
 • Giá sản phẩm: 18.400.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -900.000 VNĐ
 • Thanh toán: 17.500.000 VNĐ

AIR-AP1252AG-E-K9

Item No. : AIR-AP1252AG-E-K9 Product Description: 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC 802.11a/g/n- 2.4/5-GHz Unified AP; 6 RP-TNC)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

H�� TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank