IP PHONE

Products/cs66.png

CP-7942G

 
 • Giá sản phẩm: 7.269.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -769.000 VNĐ
 • Thanh toán: 6.500.000 VNĐ

CP-7942G

Item No. : CP-7942G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7942G
Products/cs66.png

CP-7941G-GE

 
 • Giá sản phẩm: 7.398.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -598.000 VNĐ
 • Thanh toán: 6.800.000 VNĐ

CP-7941G-GE

Item No. : CP-7941G-GE Description: Cisco Unified IP Phone 7941G-GE, global, Gigabit Ethernet
Products/cs66.png

CP-7941G

 
 • Giá sản phẩm: 6.129.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -829.000 VNĐ
 • Thanh toán: 5.300.000 VNĐ

CP-7941G

Item No. : CP-7941G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7941G
Products/cs66.png

CP-7940G

 
 • Giá sản phẩm: 4.987.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -887.000 VNĐ
 • Thanh toán: 4.100.000 VNĐ

CP-7940G

Item No. : CP-7940G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7940G
new.gif Products/cs65.png

CP-7931G

 
 • Giá sản phẩm: 5.589.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -689.000 VNĐ
 • Thanh toán: 4.900.000 VNĐ

CP-7931G

Item No. : CP-7931G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7931G
Products/cs64.png

CP-7911G

 
 • Giá sản phẩm: 4.100.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -800.000 VNĐ
 • Thanh toán: 3.300.000 VNĐ

CP-7911G

Item No. : CP-7911G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7911G
Products/cs64.png

CP-7906G

 
 • Giá sản phẩm: 3.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -400.000 VNĐ
 • Thanh toán: 2.800.000 VNĐ

CP-7906G

Item No. : CP-7906G Product Description: Phone (license available as a configuration option
Products/cs63.png

Cisco Spa 303 3-Line Ip Phone (SPA303-G1)

 
 • Giá sản phẩm: 2.693.778 VNĐ
 • Giá được giảm: -292.348 VNĐ
 • Thanh toán: 2.401.430 VNĐ

Cisco Spa 303 3-Line Ip Phone (SPA303-G1)

Cisco Spa 303 3-Line Ip Phone (SPA303-G1)
new.gif Products/cs63.png

Cisco Spa 301 1-Line Ip Phone (SPA301-G1)

 
 • Giá sản phẩm: 1.816.734 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.607.914 VNĐ

Cisco Spa 301 1-Line Ip Phone (SPA301-G1)

Cisco Spa 301 1-Line Ip Phone (SPA301-G1)
Products/cs63.png

Cisco SPA303 3-Line IP Phone w/ LCD Display & Built-in 2-Port Switch (SPA303-G3)

 
 • Giá sản phẩm: 2.610.250 VNĐ
 • Giá được giảm: -167.056 VNĐ
 • Thanh toán: 2.443.194 VNĐ

Cisco SPA303 3-Line IP Phone w/ LCD Display & Built-in 2-Port Switch (SPA303-G3)

Cisco SPA303 3-Line IP Phone w/ LCD Display & Built-in 2-Port Switch (SPA303-G3)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank