CISCO VOIP

Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-4FXO-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 69.954.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 67.866.500 VNĐ

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-4FXO-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-4FXO-K9)
Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-2BRI-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 69.954.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 67.657.680 VNĐ

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-2BRI-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-8U-2BRI-K9)
Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-4FXO-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 135.733.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -19.002.620 VNĐ
 • Thanh toán: 116.730.380 VNĐ

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-4FXO-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-4FXO-K9)
Products/cs69.png

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-2BRI-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 123.203.800 VNĐ
 • Giá được giảm: -9.396.900 VNĐ
 • Thanh toán: 113.806.900 VNĐ

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-2BRI-K9)

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business - VoIP gateway (UC520-16U-2BRI-K9)
Products/cs68.png

Cisco Unified Videoconferencing 3527 H.320-H.323 Gateway, 1 PRI (IPVC-3527-GW1P)

 
 • Giá sản phẩm: 1.712.324.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -31.323.000 VNĐ
 • Thanh toán: 1.681.001.000 VNĐ

Cisco Unified Videoconferencing 3527 H.320-H.323 Gateway, 1 PRI (IPVC-3527-GW1P)

Cisco Unified Videoconferencing 3527 H.320-H.323 Gateway, 1 PRI (IPVC-3527-GW1P)
Products/cs68.png

Cisco Unified Videoconferencing 3522 H.320-H.323 Gateway, 4 BRI (IPVC-3522-GW4B)

 
 • Giá sản phẩm: 1.603.737.600 VNĐ
 • Giá được giảm: -58.469.600 VNĐ
 • Thanh toán: 1.545.268.000 VNĐ

Cisco Unified Videoconferencing 3522 H.320-H.323 Gateway, 4 BRI (IPVC-3522-GW4B)

Cisco Unified Videoconferencing 3522 H.320-H.323 Gateway, 4 BRI (IPVC-3522-GW4B)
Products/cs66.png

CP-7942G

 
 • Giá sản phẩm: 7.269.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -769.000 VNĐ
 • Thanh toán: 6.500.000 VNĐ

CP-7942G

Item No. : CP-7942G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7942G
Products/cs66.png

CP-7941G-GE

 
 • Giá sản phẩm: 7.398.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -598.000 VNĐ
 • Thanh toán: 6.800.000 VNĐ

CP-7941G-GE

Item No. : CP-7941G-GE Description: Cisco Unified IP Phone 7941G-GE, global, Gigabit Ethernet
Products/cs66.png

CP-7941G

 
 • Giá sản phẩm: 6.129.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -829.000 VNĐ
 • Thanh toán: 5.300.000 VNĐ

CP-7941G

Item No. : CP-7941G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7941G
Products/cs66.png

CP-7940G

 
 • Giá sản phẩm: 4.987.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -887.000 VNĐ
 • Thanh toán: 4.100.000 VNĐ

CP-7940G

Item No. : CP-7940G Product Description: Cisco Unified IP Phone 7940G
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank