CISCO ESW 500

Products/Cs30.png

Cisco 8 Port 10/100/1000 POE 1-Combo SFP Slot (ESW-540-8P-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 14.408.580 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 13.886.530 VNĐ

Cisco 8 Port 10/100/1000 POE 1-Combo SFP Slot (ESW-540-8P-K9)

Cisco 8 Port 10/100/1000 POE 1-Combo SFP Slot (ESW-540-8P-K9)
Products/Cs27.png

Cisco 48-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-48-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 52.810.578 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.545.268 VNĐ
 • Thanh toán: 51.265.310 VNĐ

Cisco 48-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-48-K9)

Cisco 48-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-48-K9)
Products/Cs29.png

Cisco 24-Port 10/100/1000 PoE Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24P-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 44.896.300 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.132.300 VNĐ
 • Thanh toán: 41.764.000 VNĐ

Cisco 24-Port 10/100/1000 PoE Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24P-K9)

Cisco 24-Port 10/100/1000 PoE Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24P-K9)
Products/Cs29.png

Cisco 24-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 29.589.794 VNĐ
 • Giá được giảm: -877.044 VNĐ
 • Thanh toán: 28.712.750 VNĐ

Cisco 24-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24-K9)

Cisco 24-Port 10/100/1000 Switch with 4 Expansion Slots (ESW-540-24-K9)
Products/Cs28.png

Cisco 8 Port 10/100 POE 1 Combo-SFP Slot (ESW-520-8P-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 10.649.820 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 10.127.770 VNĐ

Cisco 8 Port 10/100 POE 1 Combo-SFP Slot (ESW-520-8P-K9)

Cisco 8 Port 10/100 POE 1 Combo-SFP Slot (ESW-520-8P-K9)
Products/Cs27.png

Cisco 48-Port 10/100 PoE Switch (ESW-520-48P-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 45.731.580 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.505.840 VNĐ
 • Thanh toán: 43.225.740 VNĐ

Cisco 48-Port 10/100 PoE Switch (ESW-520-48P-K9)

Cisco 48-Port 10/100 PoE Switch (ESW-520-48P-K9)
Products/Cs27.png

Ciso 48-Port 10/100 Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-48-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 18.689.390 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.148.510 VNĐ
 • Thanh toán: 17.540.880 VNĐ

Ciso 48-Port 10/100 Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-48-K9)

Ciso 48-Port 10/100 Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-48-K9)
Products/Cs29.png

Cisco 24-Port 10/100 PoE Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-24P-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 17.123.240 VNĐ
 • Giá được giảm: -647.342 VNĐ
 • Thanh toán: 16.475.898 VNĐ

Cisco 24-Port 10/100 PoE Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-24P-K9)

Cisco 24-Port 10/100 PoE Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-24P-K9)
new.gif Products/Cs29.png

Cisco 24-Port 10/100 Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-24-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 11.046.578 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 10.211.298 VNĐ

Cisco 24-Port 10/100 Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-24-K9)

Cisco 24-Port 10/100 Switch with 4 Expansion Ports (ESW-520-24-K9)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank