CATALYST EXPRESS 500/520 SERIES

Products/Cs21.png

Cisco Catalyst Express 520-8PC-K9 - switch - 8 ports (WS-CE520-8PC-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 23.596.660 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 22.761.380 VNĐ

Cisco Catalyst Express 520-8PC-K9 - switch - 8 ports (WS-CE520-8PC-K9)

Cisco Catalyst Express 520-8PC-K9 - switch - 8 ports (WS-CE520-8PC-K9)
new.gif Products/Cs19.png

Cisco Catalyst Express 500-24TT (WS-CE500-24TT)

 
 • Giá sản phẩm: 11.276.280 VNĐ
 • Giá được giảm: -897.926 VNĐ
 • Thanh toán: 10.378.354 VNĐ

Cisco Catalyst Express 500-24TT (WS-CE500-24TT)

Cisco Catalyst Express 500-24TT (WS-CE500-24TT)
Products/Cs19.png

WS-CE500-24LC - Cisco Catalyst Express 500-24LC (WS-CE500-24LC)

 
 • Giá sản phẩm: 21.926.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.670.560 VNĐ
 • Thanh toán: 20.255.540 VNĐ

WS-CE500-24LC - Cisco Catalyst Express 500-24LC (WS-CE500-24LC)

WS-CE500-24LC - Cisco Catalyst Express 500-24LC (WS-CE500-24LC)
new.gif Products/Cs19.png

Cisco Catalyst Express 500-24PC - switch - 24 ports (WS-CE500-24PC)

 
 • Giá sản phẩm: 45.313.940 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.670.560 VNĐ
 • Thanh toán: 43.643.380 VNĐ

Cisco Catalyst Express 500-24PC - switch - 24 ports (WS-CE500-24PC)

Cisco Catalyst Express 500-24PC - switch - 24 ports (WS-CE500-24PC)
Products/Cs20.png

Cisco Catalyst Express 500G-12TC (WS-CE500G-12TC)

 
 • Giá sản phẩm: 34.037.660 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 31.740.640 VNĐ

Cisco Catalyst Express 500G-12TC (WS-CE500G-12TC)

Cisco Catalyst Express 500G-12TC (WS-CE500G-12TC)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank