CATALYST 6500 SERIES

Products/Cs18.png

Cisco Cat 6509-E WiSM bundle (WS-C6509-E-WISM)

 
  • Giá sản phẩm: 1.361.506.400 VNĐ
  • Giá được giảm: -29.234.800 VNĐ
  • Thanh toán: 1.332.271.600 VNĐ

Cisco Cat 6509-E WiSM bundle (WS-C6509-E-WISM)

Cisco Cat 6509-E WiSM bundle(SUP720-3B,WiSM, Fan Tray, no P/S) (WS-C6509-E-WISM)
Products/Cs18.png

isco Cat 6504-E WiSM bundle (WS-C6504-E-WISM)

 
  • Giá sản phẩm: 63.900 VNĐ
  • Giá được giảm: -1.000 VNĐ
  • Thanh toán: 62.900 VNĐ

isco Cat 6504-E WiSM bundle (WS-C6504-E-WISM)

Cisco Cat 6504-E WiSM bundle(SUP720-3B,WiSM, Fan Tray, (2) P/S) WS-C6504-E-WISM
Products/Cs18.png

Cisco Catalyst 6513 Modular Chassis (WS-C6513)

 
  • Giá sản phẩm: 486.550.600 VNĐ
  • Giá được giảm: -10.441.000 VNĐ
  • Thanh toán: 476.109.600 VNĐ

Cisco Catalyst 6513 Modular Chassis (WS-C6513)

Cisco Catalyst 6513 Modular Chassis (WS-C6513)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank