CATALYST 3750X

new.gif Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base (WS-C3750X-24T-L)

 
 • Giá sản phẩm: 3.730 VNĐ
 • Giá được giảm: -050 VNĐ
 • Thanh toán: 3.680 VNĐ

Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base (WS-C3750X-24T-L)

Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base (WS-C3750X-24T-L)
new.gif Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base (WS-C3750X-48T-L)

 
 • Giá sản phẩm: 130.408.090 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.027.890 VNĐ
 • Thanh toán: 127.380.200 VNĐ

Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base (WS-C3750X-48T-L)

Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base (WS-C3750X-48T-L)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base (WS-C3750X-24P-L)

 
 • Giá sản phẩm: 91.671.980 VNĐ
 • Giá được giảm: -4.176.400 VNĐ
 • Thanh toán: 87.495.580 VNĐ

Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base (WS-C3750X-24P-L)

Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base (WS-C3750X-24P-L)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base (WS-C3750X-48P-L)

 
 • Giá sản phẩm: 150.350.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 148.053.380 VNĐ

Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base (WS-C3750X-48P-L)

Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base (WS-C3750X-48P-L)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base (WS-C3750X-48PF-L)

 
 • Giá sản phẩm: 167.056.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -6.473.420 VNĐ
 • Thanh toán: 160.582.580 VNĐ

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base (WS-C3750X-48PF-L)

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base (WS-C3750X-48PF-L)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base (WS-C3750X-24T-S)

 
 • Giá sản phẩm: 99.565.376 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.508.176 VNĐ
 • Thanh toán: 96.057.200 VNĐ

Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base (WS-C3750X-24T-S)

Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base (WS-C3750X-24T-S)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base (WS-C3750X-48T-S)

 
 • Giá sản phẩm: 166.847.180 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 164.758.980 VNĐ

Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base (WS-C3750X-48T-S)

Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base (WS-C3750X-48T-S)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base (WS-C3750X-24P-S)

 
 • Giá sản phẩm: 130.491.618 VNĐ
 • Giá được giảm: -23.993.418 VNĐ
 • Thanh toán: 106.498.200 VNĐ

Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base (WS-C3750X-24P-S)

Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base (WS-C3750X-24P-S)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base (WS-C3750X-48P-S)

 
 • Giá sản phẩm: 208.611.180 VNĐ
 • Giá được giảm: -23.179.020 VNĐ
 • Thanh toán: 185.432.160 VNĐ

Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base (WS-C3750X-48P-S)

Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base (WS-C3750X-48P-S)
Products/Cs23.png

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base (WS-C3750X-48PF-S)

 
 • Giá sản phẩm: 202.346.580 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.967.580 VNĐ
 • Thanh toán: 198.379.000 VNĐ

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base (WS-C3750X-48PF-S)

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base (WS-C3750X-48PF-S)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank