CATALYST 3750, 3750E, 3750V2 SERIES

new.gif Products/Cs15.png

Cisco Catalyst 3750 - switch - 24 ports (WS-C3750-24TS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 64.567.144 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.712.324 VNĐ
 • Thanh toán: 62.854.820 VNĐ

Cisco Catalyst 3750 - switch - 24 ports (WS-C3750-24TS-S)

Cisco Catalyst 3750 - switch - 24 ports (WS-C3750-24TS-S)
Products/Cs15.png

Cisco Catalyst 3750-24TS-E - switch - 24 ports (WS-C3750-24TS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 96.474.840 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.879.380 VNĐ
 • Thanh toán: 94.595.460 VNĐ

Cisco Catalyst 3750-24TS-E - switch - 24 ports (WS-C3750-24TS-E)

Cisco Catalyst 3750-24TS-E - switch - 24 ports (WS-C3750-24TS-E)
Products/Cs16.png

Cisco Catalyst 3750-48TS - switch - 48 ports (WS-C3750-48TS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 143.041.700 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 141.788.780 VNĐ

Cisco Catalyst 3750-48TS - switch - 48 ports (WS-C3750-48TS-E)

Cisco Catalyst 3750-48TS - switch - 48 ports (WS-C3750-48TS-E)
Products/Cs15.png

Cisco Catalyst 3750-24PS - switch - 24 ports (WS-C3750-24PS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 76.824.878 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.649.678 VNĐ
 • Thanh toán: 75.175.200 VNĐ

Cisco Catalyst 3750-24PS - switch - 24 ports (WS-C3750-24PS-S)

Cisco Catalyst 3750-24PS - switch - 24 ports (WS-C3750-24PS-S)
Products/Cs15.png

Cisco Catalyst 3750-24PS EMI - switch - 24 ports (WS-C3750-24PS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 109.317.270 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 107.229.070 VNĐ

Cisco Catalyst 3750-24PS EMI - switch - 24 ports (WS-C3750-24PS-E)

Cisco Catalyst 3750-24PS EMI - switch - 24 ports (WS-C3750-24PS-E)
Products/Cs16.png

WS-C3750-48PS-S

 
 • Giá sản phẩm: 134.375.670 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 133.331.570 VNĐ

WS-C3750-48PS-S

WS-C3750-48PS-S
Products/Cs16.png

Cisco Catalyst 3750-48PS EMI - switch - 48 ports (WS-C3750-48PS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 166.847.180 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 164.550.160 VNĐ

Cisco Catalyst 3750-48PS EMI - switch - 48 ports (WS-C3750-48PS-E)

Cisco Catalyst 3750-48PS EMI - switch - 48 ports (WS-C3750-48PS-E)
new.gif Products/Cs15.png

Cisco Catalyst 3750-24FS - switch - 24 ports (WS-C3750-24FS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 176.244.080 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 175.199.980 VNĐ

Cisco Catalyst 3750-24FS - switch - 24 ports (WS-C3750-24FS-S)

Cisco Catalyst 3750-24FS - switch - 24 ports (WS-C3750-24FS-S)
Products/Cs17.png

Cisco Catalyst 3750G-12S-S SMI - switch (WS-C3750G-12S-S)

 
 • Giá sản phẩm: 143.876.980 VNĐ
 • Giá được giảm: -18.584.980 VNĐ
 • Thanh toán: 125.292.000 VNĐ

Cisco Catalyst 3750G-12S-S SMI - switch (WS-C3750G-12S-S)

Cisco Catalyst 3750G-12S-S SMI - switch (WS-C3750G-12S-S)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank