CATALYST 3560X

Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base (WS-C3560X-48PF-S)

 
 • Giá sản phẩm: 145.965.180 VNĐ
 • Giá được giảm: -4.385.220 VNĐ
 • Thanh toán: 141.579.960 VNĐ

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base (WS-C3560X-48PF-S)

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base (WS-C3560X-48PF-S)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base (WS-C3560X-24P-S)

 
 • Giá sản phẩm: 76.636.940 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.505.840 VNĐ
 • Thanh toán: 74.131.100 VNĐ

Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base (WS-C3560X-24P-S)

Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base (WS-C3560X-24P-S)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base (WS-C3560X-48P-S)

 
 • Giá sản phẩm: 130.512.500 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.505.840 VNĐ
 • Thanh toán: 128.006.660 VNĐ

Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base (WS-C3560X-48P-S)

Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base (WS-C3560X-48P-S)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base (WS-C3560X-48T-S)

 
 • Giá sản phẩm: 109.630.500 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 107.333.480 VNĐ

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base (WS-C3560X-48T-S)

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base (WS-C3560X-48T-S)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base (WS-C3560X-24T-S)

 
 • Giá sản phẩm: 65.778.300 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.505.840 VNĐ
 • Thanh toán: 63.272.460 VNĐ

Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base (WS-C3560X-24T-S)

Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base (WS-C3560X-24T-S)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base (WS-C3560X-48PF-L)

 
 • Giá sản phẩm: 124.247.900 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.132.300 VNĐ
 • Thanh toán: 121.115.600 VNĐ

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base (WS-C3560X-48PF-L)

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base (WS-C3560X-48PF-L)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base (WS-C3560X-48P-L)

 
 • Giá sản phẩm: 109.004.040 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.461.740 VNĐ
 • Thanh toán: 107.542.300 VNĐ

Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base (WS-C3560X-48P-L)

Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base (WS-C3560X-48P-L)
Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base (WS-C3560X-24P-L)

 
 • Giá sản phẩm: 63.690.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.714.660 VNĐ
 • Thanh toán: 60.975.440 VNĐ

Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base (WS-C3560X-24P-L)

Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base (WS-C3560X-24P-L)
new.gif Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base (WS-C3560X-48T-L)

 
 • Giá sản phẩm: 88.539.680 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 87.286.760 VNĐ

Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base (WS-C3560X-48T-L)

Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base (WS-C3560X-48T-L)
new.gif Products/Cs22.png

Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base (WS-C3560X-24T-L)

 
 • Giá sản phẩm: 50.743.260 VNĐ
 • Giá được giảm: -835.280 VNĐ
 • Thanh toán: 49.907.980 VNĐ

Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base (WS-C3560X-24T-L)

Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base (WS-C3560X-24T-L)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank