CATALYST 3560, 3560E, 3560V2 SERIES

Products/Cs13.png

Cisco Catalyst 3560-24TS EMI - switch - 24 ports (WS-C3560-24TS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 79.873.650 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.461.740 VNĐ
 • Thanh toán: 78.411.910 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-24TS EMI - switch - 24 ports (WS-C3560-24TS-E)

Cisco Catalyst 3560-24TS EMI - switch - 24 ports (WS-C3560-24TS-E)
Products/Cs13.png

Cisco Catalyst 3560-24TS - switch - 24 ports (WS-C3560-24TS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 47.986.836 VNĐ
 • Giá được giảm: -897.926 VNĐ
 • Thanh toán: 47.088.910 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-24TS - switch - 24 ports (WS-C3560-24TS-S)

Cisco Catalyst 3560-24TS - switch - 24 ports (WS-C3560-24TS-S)
Products/Cs14.png

Cisco Catalyst 3560-8PC - switch - 8 ports (WS-C3560-8PC-S)

 
 • Giá sản phẩm: 22.865.790 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.044.100 VNĐ
 • Thanh toán: 21.821.690 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-8PC - switch - 8 ports (WS-C3560-8PC-S)

Cisco Catalyst 3560-8PC - switch - 8 ports (WS-C3560-8PC-S)
new.gif Products/Cs12.png

Cisco Catalyst 3560-48TS EMI - switch - 48 ports (WS-C3560-48TS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 131.765.420 VNĐ
 • Giá được giảm: -21.821.690 VNĐ
 • Thanh toán: 109.943.730 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-48TS EMI - switch - 48 ports (WS-C3560-48TS-E)

Cisco Catalyst 3560-48TS EMI - switch - 48 ports (WS-C3560-48TS-E)
Products/Cs13.png

Cisco Catalyst 3560-24PS - switch - 24 ports (WS-C3560-24PS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 61.079.850 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 59.826.930 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-24PS - switch - 24 ports (WS-C3560-24PS-S)

Cisco Catalyst 3560-24PS - switch - 24 ports (WS-C3560-24PS-S)
new.gif Products/Cs13.png

Cisco Catalyst 3560-24PS EMI - switch - 24 ports (WS-C3560-24PS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 92.089.620 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.148.510 VNĐ
 • Thanh toán: 90.941.110 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-24PS EMI - switch - 24 ports (WS-C3560-24PS-E)

Cisco Catalyst 3560-24PS EMI - switch - 24 ports (WS-C3560-24PS-E)
new.gif Products/Cs12.png

Cisco Catalyst 3560-48PS - switch - 48 ports (WS-C3560-48PS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 104.410.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.297.020 VNĐ
 • Thanh toán: 102.112.980 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-48PS - switch - 48 ports (WS-C3560-48PS-S)

Cisco Catalyst 3560-48PS - switch - 48 ports (WS-C3560-48PS-S)
Products/Cs12.png

Cisco Catalyst 3560-48PS EMI - switch - 48 ports (WS-C3560-48PS-E)

 
 • Giá sản phẩm: 138.238.840 VNĐ
 • Giá được giảm: -939.690 VNĐ
 • Thanh toán: 137.299.150 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-48PS EMI - switch - 48 ports (WS-C3560-48PS-E)

Cisco Catalyst 3560-48PS EMI - switch - 48 ports (WS-C3560-48PS-E)
Products/Cs13.png

Cisco Catalyst 3560G-24TS - switch - 24 ports (WS-C3560G-24TS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 77.263.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -939.690 VNĐ
 • Thanh toán: 76.323.710 VNĐ

Cisco Catalyst 3560G-24TS - switch - 24 ports (WS-C3560G-24TS-S)

Cisco Catalyst 3560G-24TS - switch - 24 ports (WS-C3560G-24TS-S)
new.gif Products/Cs12.png

Cisco Catalyst 3560-48TS - switch - 48 ports (WS-C3560-48TS-S)

 
 • Giá sản phẩm: 79.769.240 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 78.516.320 VNĐ

Cisco Catalyst 3560-48TS - switch - 48 ports (WS-C3560-48TS-S)

Cisco Catalyst 3560-48TS - switch - 48 ports (WS-C3560-48TS-S)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank