CATALYST 2900

new.gif Products/m206.png

Cisco Catalyst 2960-8TC - switch - 8 ports (WS-C2960-8TC-L)

 
 • Giá sản phẩm: 14.512.990 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 13.990.940 VNĐ

Cisco Catalyst 2960-8TC - switch - 8 ports (WS-C2960-8TC-L)

WS-C2960-8TC-L
Products/m206.png

Cisco Catalyst 2960G-8TC - switch - 8 ports (WS-C2960G-8TC-L)

 
 • Giá sản phẩm: 22.949.318 VNĐ
 • Giá được giảm: -814.398 VNĐ
 • Thanh toán: 22.134.920 VNĐ

Cisco Catalyst 2960G-8TC - switch - 8 ports (WS-C2960G-8TC-L)

Cisco Catalyst 2960G-8TC - switch - 8 ports WS-C2960G-8TC-L
new.gif Products/Cs8.png

Cisco Catalyst 2960-24TC - switch - 24 ports (WS-C2960-24TC-L)

 
 • Giá sản phẩm: 39.654.918 VNĐ
 • Giá được giảm: -501.168 VNĐ
 • Thanh toán: 39.153.750 VNĐ

Cisco Catalyst 2960-24TC - switch - 24 ports (WS-C2960-24TC-L)

Cisco Catalyst 2960-24TC - switch - 24 ports WS-C2960-24TC-L
Products/Cs8.png

Cisco Catalyst 2960-24TT - switch - 24 ports (WS-C2960-24TT-L)

 
 • Giá sản phẩm: 21.926.100 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 20.673.180 VNĐ

Cisco Catalyst 2960-24TT - switch - 24 ports (WS-C2960-24TT-L)

Cisco Catalyst 2960-24TT - switch - 24 ports WS-C2960-24TT-L
new.gif Products/Cs11.png

Cisco Catalyst 2960-48TC - switch - 48 ports (WS-C2960-48TC-L)

 
 • Giá sản phẩm: 70.998.800 VNĐ
 • Giá được giảm: -730.870 VNĐ
 • Thanh toán: 70.267.930 VNĐ

Cisco Catalyst 2960-48TC - switch - 48 ports (WS-C2960-48TC-L)

Cisco Catalyst 2960-48TC - switch - 48 ports (WS-C2960-48TC-L)
new.gif Products/Cs11.png

Cisco Catalyst 2960-48TT - switch - 48 ports (WS-C2960-48TT-L)

 
 • Giá sản phẩm: 39.675.800 VNĐ
 • Giá được giảm: -313.230 VNĐ
 • Thanh toán: 39.362.570 VNĐ

Cisco Catalyst 2960-48TT - switch - 48 ports (WS-C2960-48TT-L)

Cisco Catalyst 2960-48TT - switch - 48 ports (WS-C2960-48TT-L)
Products/Cs10.png

Cisco Catalyst 2960G-24TC - switch - 24 ports (WS-C2960G-24TC-L)

 
 • Giá sản phẩm: 54.502.020 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.357.330 VNĐ
 • Thanh toán: 53.144.690 VNĐ

Cisco Catalyst 2960G-24TC - switch - 24 ports (WS-C2960G-24TC-L)

Cisco Catalyst 2960G-24TC - switch - 24 ports (WS-C2960G-24TC-L)
Products/Cs9.png

Cisco Catalyst 2960G-48TC - switch - 48 ports (WS-C2960G-48TC-L)

 
 • Giá sản phẩm: 96.996.890 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.088.200 VNĐ
 • Thanh toán: 94.908.690 VNĐ

Cisco Catalyst 2960G-48TC - switch - 48 ports (WS-C2960G-48TC-L)

Cisco Catalyst 2960G-48TC - switch - 48 ports (WS-C2960G-48TC-L)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank