CISCO 800 SERIES

Products/Cs55.png

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A Router - router - ISDN/DSL - desktop (CISCO887-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 10.858.640 VNĐ
 • Giá được giảm: -626.460 VNĐ
 • Thanh toán: 10.232.180 VNĐ

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A Router - router - ISDN/DSL - desktop (CISCO887-K9)

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A Router - router - ISDN/DSL - desktop CISCO887-K9
Products/Cs53.png

Cisco 878W Security Bundle - router (CISCO878W-G-A-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 15.640.618 VNĐ
 • Giá được giảm: -709.988 VNĐ
 • Thanh toán: 14.930.630 VNĐ

Cisco 878W Security Bundle - router (CISCO878W-G-A-K9)

Cisco 878W Security Bundle - router (CISCO878W-G-A-K9)
Products/Cs52.png

Cisco 878 Security Bundle with PLUS Feature Set - router (CISCO878-SEC-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 14.826.220 VNĐ
 • Giá được giảm: -730.870 VNĐ
 • Thanh toán: 14.095.350 VNĐ

Cisco 878 Security Bundle with PLUS Feature Set - router (CISCO878-SEC-K9)

Cisco 878 Security Bundle with PLUS Feature Set - router (CISCO878-SEC-K9)
new.gif Products/Cs52.png

Cisco 800 Series Routers (CISCO851-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 6.682.240 VNĐ
 • Giá được giảm: -250.584 VNĐ
 • Thanh toán: 6.431.656 VNĐ

Cisco 800 Series Routers (CISCO851-K9)

Cisco 800 Series Routers (CISCO851-K9)
Products/Cs52.png

Cisco 857 Integrated Services Router (CISCO857-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 7.663.694 VNĐ
 • Giá được giảm: -501.168 VNĐ
 • Thanh toán: 7.162.526 VNĐ

Cisco 857 Integrated Services Router (CISCO857-K9)

Cisco 857 Integrated Services Router (CISCO857-K9)
Products/Cs52.png

Cisco 877 Integrated Services Router (CISCO877-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 11.171.870 VNĐ
 • Giá được giảm: -626.460 VNĐ
 • Thanh toán: 10.545.410 VNĐ

Cisco 877 Integrated Services Router (CISCO877-K9)

Cisco 877 Integrated Services Router (CISCO877-K9)
Products/Cs53.png

Cisco 877W Integrated Services Router (CISCO877W-G-A-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 14.617.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 14.095.350 VNĐ

Cisco 877W Integrated Services Router (CISCO877W-G-A-K9)

Cisco 877W Integrated Services Router (CISCO877W-G-A-K9)
Products/Cs52.png

Cisco 878 Integrated Services Router (CISCO878-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 12.487.436 VNĐ
 • Giá được giảm: -584.696 VNĐ
 • Thanh toán: 11.902.740 VNĐ

Cisco 878 Integrated Services Router (CISCO878-K9)

Cisco 878 Integrated Services Router (CISCO878-K9)
Products/Cs54.png

Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U (CISCO888-K9)

 
 • Giá sản phẩm: 14.408.580 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.357.330 VNĐ
 • Thanh toán: 13.051.250 VNĐ

Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U (CISCO888-K9)

Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U CISCO888-K9
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank