CISCO 3900 SERIES

Products/Cs51.png

CISCO3925E-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3925E-SEC/K9

Cisco 3925E Security Bundle w/SEC license PAK
Products/Cs51.png

CISCO3925E-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3925E-V/K9

Cisco 3925E w/SPE200,4GE,3EHWIC,3DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB
Products/Cs51.png

CISCO3945-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3945-SEC/K9

Cisco 3945 Security Bundle - Router - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 3U - external
Products/Cs51.png

CISCO3945-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3945-V/K9

Cisco 3945 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK
Products/Cs51.png

CISCO3945/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3945/K9

CISCO3945/K9
Products/Cs51.png

C3925-VSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

C3925-VSEC/K9

Cisco 3925 Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P
Products/Cs51.png

CISCO3925-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3925-SEC/K9

Cisco 3925 Security Bundle - Router - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 3U - external
Products/Cs51.png

CISCO3925-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO3925-V/K9

Cisco 3925 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK
Products/Cs51.png

CISCO 3925/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO 3925/K9

Cisco 3925 w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank