CISCO 3800 SERIES

Products/Cs48.png

CISCO3845-VSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 231.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -4.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 227.000.000 VNĐ

CISCO3845-VSEC/K9

Item No. : CISCO3845-VSEC/K9 Description: Cisco 3845 Voice Security Bundle, PVDM2-64, Adv IP Serv, 64 MB Flash, 256 MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3845-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: 214.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -6.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 208.000.000 VNĐ

CISCO3845-V/K9

Item No. : CISCO3845-V/K9 Description: Cisco 3845 Voice Bundle with PVDM2-64, SP Services, 64MB Flash and 256MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3845-SRST/K9

 
 • Giá sản phẩm: 245.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -6.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 239.000.000 VNĐ

CISCO3845-SRST/K9

Item No. : CISCO3845-SRST/K9 Description: Cisco 3845 Voice Bundle w/PVDM2-64, FL-SRST-250, SP Serv,128F/512D
Products/Cs48.png

CISCO3845-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 214.890.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -4.890.000 VNĐ
 • Thanh toán: 210.000.000 VNĐ

CISCO3845-SEC/K9

Item No. : CISCO3845-SEC/K9 Description: Cisco 3845 Security Bundle, Advanced Security, 64 MB Flash, 256 MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3845-HSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 239.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -6.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 233.000.000 VNĐ

CISCO3845-HSEC/K9

Item No. : CISCO3845-HSEC/K9 Description: Cisco 3845 Security Bundle with AIM-VPN/HPII-PLUS and Advance IP Services,64MB Flash and 256MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3845-CCME/K9

 
 • Giá sản phẩm: 245.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -6.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 239.000.000 VNĐ

CISCO3845-CCME/K9

Item No. : CISCO3845-CCME/K9 Description: Cisco 3845 Voice Bundle w/PVDM2-64, FL-CCME-250, SP Serv,128F/512D
Products/Cs48.png

CISCO3845-AC-IP

 
 • Giá sản phẩm: 204.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -5.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 199.000.000 VNĐ

CISCO3845-AC-IP

Item No. : CISCO3845-AC-IP Description: Cisco 3845 w/AC+POE,2GE,1SFP, 4 NME, 4HWIC, IP Base,64F/256D
Products/Cs48.png

CISCO3845

 
 • Giá sản phẩm: 199.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -2.600.000 VNĐ
 • Thanh toán: 196.900.000 VNĐ

CISCO3845

Item No. : CISCO3845 Description: Cisco 3845 integrated services router with two Gigabit Ethernet fixed LAN ports, one SFP slot, four NMEs, four HWICs, two AIM slots, 4 PVDM slots Cisco IP Base software, and AC power
Products/Cs48.png

CISCO3825-VSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 178.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -5.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 173.000.000 VNĐ

CISCO3825-VSEC/K9

Item No. : CISCO3825-VSEC/K9 Description: Cisco 3825 Voice Security Bundle, PVDM2-64, Adv IP Serv, 128 MB Flash, 512 MB DRAM
Products/Cs48.png

CISCO3825-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: 162.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -4.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 158.000.000 VNĐ

CISCO3825-V/K9

Item No. : CISCO3825-V/K9 Description: Cisco 3825 Voice Bundle with PVDM2-64, SP Services, 64MB Flash and 256MB DRAM
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank