CISCO 2900 SERIES

Products/Cs44.png

CISCO 2901/K9

 
 • Giá sản phẩm: 32.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -700.000 VNĐ
 • Thanh toán: 31.500.000 VNĐ

CISCO 2901/K9

Cisco 2901 with 2 onboard GE, 4 EHWIC slots, 2 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default ,512MB DRAM default, IP Base
Products/Cs46.png

CISCO 2911/K9

 
 • Giá sản phẩm: 43.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.050.000 VNĐ
 • Thanh toán: 42.450.000 VNĐ

CISCO 2911/K9

Cisco 2911 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 2 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default ,512MB DRAM default, IP Base
Products/Cs44.png

CISCO2901-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: 431.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -11.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 420.000.000 VNĐ

CISCO2901-V/K9

Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK
Products/Cs46.png

CISCO2911-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: 55.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.080.000 VNĐ
 • Thanh toán: 54.120.000 VNĐ

CISCO2911-V/K9

Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK
Products/Cs44.png

C2901-VSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 59.900.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -950.000 VNĐ
 • Thanh toán: 58.950.000 VNĐ

C2901-VSEC/K9

Cisco 2901 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P
Products/Cs46.png

CISCO 2911-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 58.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.100.000 VNĐ
 • Thanh toán: 57.400.000 VNĐ

CISCO 2911-SEC/K9

Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK
new.gif Products/Cs46.png

CISCO 2921/K9

 
 • Giá sản phẩm: 60.989.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.589.000 VNĐ
 • Thanh toán: 59.400.000 VNĐ

CISCO 2921/K9

Cisco 2921 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 3 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default ,512MB DRAM default, IP Base
Products/Cs44.png

C2901-VSEC-SRE/K9

 
 • Giá sản phẩm: 69.890.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.490.000 VNĐ
 • Thanh toán: 68.400.000 VNĐ

C2901-VSEC-SRE/K9

Cisco 2901 SRE Bundle, SRE 300, PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK
Products/Cs46.png

C2911-VSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 71.290.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.190.000 VNĐ
 • Thanh toán: 70.100.000 VNĐ

C2911-VSEC/K9

Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P
Products/Cs46.png

CISCO2921-V/K9

 
 • Giá sản phẩm: 72.389.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -689.000 VNĐ
 • Thanh toán: 71.700.000 VNĐ

CISCO2921-V/K9

Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank