CISCO 2800 SERIES

Products/Cs44.png

Cisco 2801

 
 • Giá sản phẩm: 17.300.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -520.000 VNĐ
 • Thanh toán: 16.780.000 VNĐ

Cisco 2801

Integrated services router with AC power, 2FE, 4 Interface Card Slots, 2 PVDM slots, 2 AIMs, and Cisco IOS IP Base Software
Products/Cs44.png

CISCO 2801-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 19.590.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -700.000 VNĐ
 • Thanh toán: 18.890.000 VNĐ

CISCO 2801-SEC/K9

2801 Security Bundle,Adv Security,64F/256D, Integrated services router with AC power, 2FE, 4 Interface Card Slots, 2 PVDM slots, 2 AIMs
new.gif Products/Cs44.png

CISCO 2811

 
 • Giá sản phẩm: 21.689.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -699.000 VNĐ
 • Thanh toán: 20.990.000 VNĐ

CISCO 2811

Integrated services router with AC power, 2FE, 1 NME, 4 HWICs, 2 PVDM slots, 2 AIMs, and Cisco IOS IP Base Software
Products/Cs44.png

CISCO 2811-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 25.980.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -830.000 VNĐ
 • Thanh toán: 25.150.000 VNĐ

CISCO 2811-SEC/K9

2811 Security Bundle,Adv Security,64F/256D, Integrated services router with AC power, 2FE, 1 NME, 4 HWICs, 2 PVDM slots, 2 AIMs
Products/Cs44.png

CISCO2801-HSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 36.390.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -890.000 VNĐ
 • Thanh toán: 35.500.000 VNĐ

CISCO2801-HSEC/K9

2801 Security Bundle,AIM-VPN/EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D, Integrated services router with AC power, 2FE, 4 Interface Card Slots, 2 PVDM slots, 2 AIMs
Products/Cs44.png

CISCO 2821

 
 • Giá sản phẩm: 37.200.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -600.000 VNĐ
 • Thanh toán: 36.600.000 VNĐ

CISCO 2821

Cisco 2821 Integrated Services Router with AC power, 2 Gigabit Ethernet Ports, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP BASE
Products/Cs44.png

Cisco 2821-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 42.680.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -780.000 VNĐ
 • Thanh toán: 41.900.000 VNĐ

Cisco 2821-SEC/K9

2821 Security Bundle,Adv Security,64F/256D, Integrated services router with AC power, 2GE, 1 NME-X, 1 EVM, 4 HWICs, 3 PVDM slots, 2 AIMs
Products/Cs44.png

CISCO2821-HSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 47.600.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.410.000 VNĐ
 • Thanh toán: 46.190.000 VNĐ

CISCO2821-HSEC/K9

CISCO2821-HSEC/K9
Products/Cs44.png

CISCO 2851

 
 • Giá sản phẩm: 57.730.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.130.000 VNĐ
 • Thanh toán: 56.600.000 VNĐ

CISCO 2851

Dual Gigabit Ethernet integrated services router with AC power, 2GE, 1 NME-XD, 1 EVM, 4 HWICs, 3 PVDM slots, 2 AIMs, and Cisco IOS IP Base Software
Products/Cs44.png

CISCO2851-HSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: Liên hệ
 • Giá được giảm: Không có
 • Thanh toán: Liên hệ

CISCO2851-HSEC/K9

2851 Security Bundle,AIM-VPN-EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D, Dual Gigabit Ethernet integrated services router with AC power, 2GE, 1 NME-XD, 1 EVM, 4 HWICs, 3 PVDM slots, 2 AIMs
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank