CISCO 1900 SERIES

Products/Cs44.png

CISCO2811-HSEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 42.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -600.000 VNĐ
 • Thanh toán: 41.900.000 VNĐ

CISCO2811-HSEC/K9

2811 Security Bundle,AIM-VPN-EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D, Integrated services router with AC power, 2FE, 1 NME, 4 HWICs, 2 PVDM slots, 2 AIMs
Products/Cs41.png

CISCO1921/K9

 
 • Giá sản phẩm: 14.320.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -720.000 VNĐ
 • Thanh toán: 13.600.000 VNĐ

CISCO1921/K9

Cisco 1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base
Products/Cs42.png

CISCO 1941/K9

 
 • Giá sản phẩm: 17.900.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -720.000 VNĐ
 • Thanh toán: 17.180.000 VNĐ

CISCO 1941/K9

Cisco 1941 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base
new.gif Products/Cs41.png

CISCO1921-ADSL2/K9

 
 • Giá sản phẩm: 21.700.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -730.000 VNĐ
 • Thanh toán: 20.970.000 VNĐ

CISCO1921-ADSL2/K9

Cisco 1921ADSL2+ Bundle, HWIC-1ADSL, 256F/512D, IP Base Lic
Products/Cs43.png

CISCO1941W-A/K9

 
 • Giá sản phẩm: 23.990.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -920.000 VNĐ
 • Thanh toán: 23.070.000 VNĐ

CISCO1941W-A/K9

Cisco 1941 Router w/ 802.11 a/b/g/n FCC Compliant WLAN ISM
Products/Cs41.png

C1921-4SHDSL/K9

 
 • Giá sản phẩm: 26.259.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.109.000 VNĐ
 • Thanh toán: 25.150.000 VNĐ

C1921-4SHDSL/K9

Cisco 1921 4-pair SHDSL Bundle, HWIC-4SHDSL, IP Base Lic
Products/Cs41.png

C1921-4SHDSL/K9

 
 • Giá sản phẩm: 25.980.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -790.000 VNĐ
 • Thanh toán: 25.190.000 VNĐ

C1921-4SHDSL/K9

Cisco 1921 4-pair SHDSL Bundle, HWIC-4SHDSL, IP Base Lic
Products/Cs43.png

CISCO1941-2.5G/K9

 
 • Giá sản phẩm: 26.978.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -778.000 VNĐ
 • Thanh toán: 26.200.000 VNĐ

CISCO1941-2.5G/K9

Cisco 1941 with 2.5G DRAM, 256MB Flash
Products/Cs43.png

CISCO 1941-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 30.290.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -910.000 VNĐ
 • Thanh toán: 29.380.000 VNĐ

CISCO 1941-SEC/K9

Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK
Products/Cs41.png

CISCO1921-SEC/K9

 
 • Giá sản phẩm: 30.987.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.597.000 VNĐ
 • Thanh toán: 29.390.000 VNĐ

CISCO1921-SEC/K9

Cisco 1921 K9 Router with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB FL
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank