CISCO ASA FIREWALL

Products/cs59.png

ASA5505-50-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 16.700.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.200.000 VNĐ
 • Thanh toán: 15.500.000 VNĐ

ASA5505-50-BUN-K9

Item No. : ASA5505-50-BUN-K9 Description: Cisco ASA 5505 50-User Bundle includes 8-port Fast Ethernet switch, 10 IPsec VPN peers, 2 SSL VPN peers, 3DES/AES license
Products/cs59.png

ASA5505-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 18.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -850.000 VNĐ
 • Thanh toán: 17.650.000 VNĐ

ASA5505-BUN-K9

Item No. : ASA5505-BUN-K9 Description: Cisco ASA 5505 10-User Bundle includes 8-port Fast Ethernet switch, 10 IPsec VPN peers, 2 SSL VPN peers, Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) license
Products/cs60.png

ASA5510-SEC-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 28.569.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -669.000 VNĐ
 • Thanh toán: 27.900.000 VNĐ

ASA5510-SEC-BUN-K9

Cisco ASA 5510 K8 BUN-K9 SEC-BUN-K9
Products/cs60.png

ASA5510-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 62.460.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.160.000 VNĐ
 • Thanh toán: 61.300.000 VNĐ

ASA5510-BUN-K9

Cisco ASA 5510 K8 BUN-K9 SEC-BUN-K9
Products/cs59.png

ASA5505-UL-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 18.500.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -700.000 VNĐ
 • Thanh toán: 17.800.000 VNĐ

ASA5505-UL-BUN-K9

Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance K8 BUN-K9 50-BUN-K9 UR-BUN-K9 SEC-BUN-K9 Bundles
Products/cs59.png

ASA5505-SEC-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 28.900.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.100.000 VNĐ
 • Thanh toán: 27.800.000 VNĐ

ASA5505-SEC-BUN-K9

Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance K8 BUN-K9 50-BUN-K9 UR-BUN-K9 SEC-BUN-K9 Bundles
Products/cs60.png

ASA5520-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 132.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -3.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 129.000.000 VNĐ

ASA5520-BUN-K9

Cisco ASA 5520 Adaptive Security Appliance K8 BUN-K9 AIP10 AIP20 AIP40 Bundles
Products/cs60.png

ASA5540-BUN-K9

 
 • Giá sản phẩm: 280.000.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -5.000.000 VNĐ
 • Thanh toán: 275.000.000 VNĐ

ASA5540-BUN-K9

Cisco ASA 5540 Adaptive Security Appliance K8 BUN-K9 AIP20 AIP40 Bundles
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank